Actualisering van de mededelingen over verlofstelsels

07 oktober 2020

Bij de specifieke stelsels loopbaanonderbreking zijn met ingang van 1 september 2020 enkele aanpassingen gebeurd:  

  • de mogelijkheid tot opname van de loopbaanonderbreking ouderschapsverlof in verschillende al dan niet aaneensluitende korte periodes;  
  • de mogelijkheid tot flexibele opname van zowel de loopbaanonderbreking voor medische bijstand als de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof; 
  • de invoering van de loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/10de en de loopbaanonderbreking voor mantelzorg; 

Ook de impact van de tijdelijke maatregel tot omzetting van bepaalde specifieke stelsels loopbaanonderbreking en van zorgkrediet in corona-ouderschapsverlof (van 1 mei tot 30 september) wordt verduidelijkt. 
Redenen genoeg om de volgende mededelingen een update te geven: