Actualisering mededelingen

14 oktober 2020

De mededeling “Welke ambten komen voor reaffectatie, wedertewerkstelling en voorafgaande maatregelen in aanmerking in een scholengemeenschap met gewoon en buitengewoon basisonderwijs?” werd geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

  • de mogelijkheid tot vrijwillige wedertewerkstelling vanuit een andere personeelscategorie naar wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs; 
  • de verplichting tot wedertewerkstelling vanuit een andere personeelscategorie naar wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het buitengewoon basisonderwijs. 

Ook het model van huishoudelijk reglement voor de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap basisonderwijs kreeg een update. Door de heractivering van de Vlaamse reaffectatiecommissie is de bevoegdheid van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap met betrekking tot de niet-organieke betrekkingen gewijzigd.