Acties internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen brengen 28 500 euro op voor Warmste Week

18 december 2019

55 internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor de Warmste Week. Met hun acties voor goede doelen brachten ze 28 500 euro bijeen. 50 internen, dat zijn leerlingen die op internaat verblijven, overhandigden dat bedrag op woensdag 18 december aan de presentatoren van Studio Brussel in Kortrijk.

(foto's - filmpje)

Solidariteit onder de internen

De internaten kozen voor doelen die zich vooral richten naar kinderen en jongeren, zoals organisaties die zich inzetten tegen kansarmoede, organisaties die zieke kinderen ondersteunen of die jongeren met mentale problemen begeleiden. “Ons goed doel werd dit jaar gekozen door onze mede-interne Sara uit 6 Communicatie & Media. Zij geraakte vorig schooljaar zelf plots verlamd. We bewonderen haar enorme vechtlust in haar revalidatiestrijd en we hopen op deze manier een hart onder de riem te kunnen steken”, zegt Katrien Decubber, beheerder Internaat Nieuwenbosch in Gent.

Met 50 naar Kortrijk

Op woensdag 18 december zakte een delegatie van 50 internen, opvoeders en beheerders af naar Kortrijk, waar dit jaar De Warmste Week plaatsvindt, om de totale opbrengst van alle acties bekend te maken. “Elk jaar geven onze internen het beste van zichzelf voor De Warmste Week”, zegt Jan Coorevits, beheerder Internaat Campus College Waregem. “We vinden het belangrijk dat onze jongeren leren hoe deugddoend solidariteit kan zijn en hoe zij daar zelf ook veel aan hebben. In een aantal internaten kwam iemand van het goede doel een getuigenis brengen, wat voor onze jongeren erg leerrijk was.” Ook heel wat scholen, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs organiseerden acties voor de Warmste Week.

Campagne internaten

De gezamenlijke acties van de internaten voor de Warmste Week vormen een vervolg op de campagne ‘Het internaat? Mijn succes’ die in mei 2017 werd gelanceerd. Sindsdien houden de internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen elk jaar een gezamenlijke actie voor De Warmste Week. Met die campagne werd de internaatwerking in de kijker gezet en getoond hoe internaten bijdragen tot de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren. Door de Warmste Week te steunen, leerden internen wat solidariteit en engagement daadwerkelijk inhoudt.