Aanwerving van een halftijds administratief personeelslid voor de scholengemeenschap

03 september 2018

Het comité van afgevaardigden van de inrichtende machten van de katholieke scholengemeenschap Lieven Gevaert wenst over te gaan tot de aanwerving van een halftijds administratief personeelslid.

De vrijstelling gebeurt met een TAO of als tijdelijke in een vacant ambt.

Kandidaten voor dit halftijds ambt dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen bij Patrick De Keulenaer, voorzitter van de scholengemeenschap Lieven Gevaert, via het mailadres patrick.de.keulenaer [at] sg-lg.be en dit uiterlijk op 21 september 2018.