Aanvragen verlof tijdelijk andere opdracht van ondersteuners

13 februari 2020

De transitieperiode van het huidige ondersteuningsmodel zal, onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXX door het Vlaams Parlement, met één schooljaar verlengd worden. In tussentijd wordt gewerkt aan een nieuw begeleidingsdecreet, waar een definitief ondersteuningsmodel deel van zal uitmaken.

Voor het komende schooljaar 2020-2021 wijzigt er niets in verband met het statuut van de ondersteuners die leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ondersteunen in het gewoon onderwijs. Vastbenoemde personeelsleden die volgend schooljaar als ondersteuner willen werken, moeten daarvoor een verlof tijdelijk andere opdracht aanvragen bij hun schoolbestuur.

In een brief aan de schoolbesturen van het gewoon en het buitengewoon onderwijs vraagt Lieven Boeve, directeur-generaal, om aandacht en begrip te hebben voor deze aanvragen.