Aantal halve dagen schooljaar (in functie van leerplicht vijfjarigen) berekenen via rekenmodule

17 november 2020

Voor vijfjarige kleuters geldt er sinds 1 september een leerplicht van 290 halve dagen aanwezigheid op school. Het aantal halve dagen dat een schooljaar bevat, is elk schooljaar anders. Daarom ontwikkelde de overheid een rekenmodule waarmee je het exacte aantal halve dagen voor het schooljaar 2020-2021 kunt berekenen. Je dient onder andere rekening te houden met het aantal facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen om te berekenen hoeveel halve dagen dit schooljaar exact telt. Op die manier kun je vervolgens nagaan hoeveel halve dagen een leerplichtige vijfjarige kleuter afwezig mag zijn.

Het blijft uiteraard belangrijk om ouders er steeds op te wijzen dat elke halve dag aanwezigheid in het kleuteronderwijs belangrijk is voor hun kind.