Aangifte rechtspersonenbelasting 2019

28 augustus 2019

Onderwijsvzw’s zijn normaal gezien onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Alleen wanneer de vzw ook een nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit uitoefent die niet enkel als doel heeft om de onderwijs-hoofdactiviteit te ondersteunen, valt de vzw onder de vennootschapsbelasting.

De uiterste datum voor het indienen van de aangifte voor de inkomsten van 2018, is 26 september 2019.

De rechtspersonenbelasting moet je elektronisch aangeven via Biztax. Je ontvangt geen papieren aangifteformulieren meer en neemt dus zelf het initiatief om de aangifte in te dienen. Opgepast: het gebruik van Internet Explorer wordt niet langer ondersteund. Voor het gebruik van de applicatie Biztax raadt de FOD Financiën aan een recente versie te gebruiken van één van de volgende webbrowsers: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. 

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Bernadette Maertens of Trui Vermeersch. Voor technische ondersteuning kun je terecht bij Gino De Meester.