Aangifte patrimoniumtaks tegen 31 maart

26 februari 2020

Schoolbesturen met een onderworpen vermogen groter dan 25 000 euro moeten een aangifte patrimoniumtaks indienen tegen 31 maart. Tegen diezelfde datum moet ook de taks worden betaald. Als je geen uitnodiging hebt gekregen van het lokaal Kantoor Rechtszekerheid, dan moet je zelf initiatief nemen om de aangifte in te dienen en de betaling te doen.

De patrimoniumtaks wordt ook wel “de jaarlijkse taks op de vzw’s” of “de taks tot vergoeding van de successierechten” genoemd. Aangifteformulieren zijn te verkrijgen bij het lokale Kantoor Rechtszekerheid of je kunt  het aangifteformulier jaarlijkse taks op de verenigingen zonder winstoogmerk meteen downloaden op de website van de FOD Financiën. 

Lees hier meer informatie over de aangifte patrimoniumtaks.