Aanbevelingen over nieuwe samenwerkingsafspraken tussen school en CLB tegen eind 2019

13 juni 2019

In onze nieuwsbrief 123 van 31 mei 2018 schreven we dat scholen en CLB’s tot en met het schooljaar 2019-2020 de huidige beleidscontracten ("bijzondere bepalingen") kunnen blijven gebruiken. Vanaf 1 september 2020 leggen scholen en centra afspraken over de schoolspecifieke samenwerking vast in samenwerkigsafspraken.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vrij CLB Netwerk maken samen werk van een aantal aanbevelingen. We publiceren deze tegen eind 2019 in de nieuwsbrief. De klemtoon zal liggen op een soepel afsprakenkader dat bijdraagt aan een goede samenwerking tussen school en CLB.