Aan alle betrokkenen in het ondersteuningsmodel

03 april 2020

Ook in tijden van corona blijft het ondersteuningsnetwerk actief. Alle betrokkenen zoeken, in co-creatie, hoe ze samen leerlingen met ondersteuningsnoden in fase 2 en 3 kunnen ondersteunen. De gewone school is en blijft de eerste verantwoordelijke voor het leerproces en het psychosociaal welbevinden van alle leerlingen.

De ondersteuners gaan in overleg met alle partijen om te kijken hoe zij het team, de leraar en de leerling ook in deze omstandigheden kunnen ondersteunen. Er gaat niet alleen expliciete aandacht uit naar communicatie met de ouders en de leerling, maar ook met de betrokken leraren. Hoe ondersteunen we hen, zodat in de huidige context en op een haalbare manier, leren mogelijk blijft, ook wanneer nieuwe leerstof via preteaching wordt aangeboden.

De co├Ârdinatoren van de ondersteuningsnetwerken en de betrokken buo-scholen werken hiervoor samen met de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling een concreet beleid uit en ondersteunen de ondersteuners in deze bijzondere tijden. Lees alvast enkele aandachtspunten en concrete tips.