Online vorming 'Autisme en uitstelgedrag' op 10 november

22 oktober 2020

We krijgen het toch heel vaak te horen van mensen met autisme. “Ik kom er maar niet toe om die taak te volbrengen.” “Het lukt me maar niet om iets op tijd af te krijgen.” Hoe komt het toch dat veel mensen met autisme uitstelgedrag vertonen? Welke factoren liggen er aan de basis? En hoe gaan we er het beste mee om?

Op vraag van enkele ondersteuningsnetwerken en type 9-scholen programmeerden we een verdiepende vorming rond autisme. De vorming vindt online plaats op dinsdag 10 november 2020. We hebben nog een tiental vrije plaatsen.

We starten gezamenlijk voor de halve dag vorming  door Delphine Callewaert van Autisme Centraal. ’s Namiddags volgt de nabespreking/intervisie in kleine groepjes aan de hand van eigen casussen.

We richten ons tot iedereen die geconfronteerd wordt met leerlingen met autisme en (rand)normale begaafdheid die uitstelgedrag vertonen: Personeelsleden uit gewoon en buitengewoon basis en secundair onderwijs, CLB, internaten, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerken …  Nieuwe en ervaren personeelsleden die hun basiskennis over autisme willen uitdiepen.

Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven: Uitstelgedrag bij mensen met autisme

Volg ook deze andere verdiepende module op 25 maart 2021: Concrete communicatie op basaal niveau. De begripsniveaus sensatie- en presentatieniveau uitgediept

Meer lezen over leerlingen met autisme.