‘Het evangelie volgens Lieven Boeve’ koppelt ambitie aan nuance in complexe onderwijswereld

28 maart 2019

Na een mandaat van vijf jaar als directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en als opstap naar zijn volgende mandaat heeft Lieven Boeve zijn beschouwingen over onderwijs neergeschreven in een boek. Als bevoorrecht waarnemer van vijf jaar onderwijsbeleid geeft hij zijn analyse over het Vlaams onderwijs en waar het de komende jaren naartoe moet.

“Neutraal onderwijs bestaat niet”, zegt Lieven Boeve. “Wat we denken over mens en samenleving, bepaalt hoe we kwaliteitsvol onderwijs zien.” Het boek ligt vandaag in de boekhandel.

Snel veranderend onderwijslandschap

“In vele discussies over onderwijs is de nuance zoek. Te gemakkelijk worden tegenstellingen gezocht waar er geen hoeven te zijn. Daarom zette ik me aan het schrijven, waarbij ik zowat alle actuele onderwijsthema’s aanraak.”

Een van de discussies die nogal wat stof deed opwaaien is het project van de katholieke dialoogschool, dat resoluut de rijkdom van de katholiek-pedagogische traditie naar de samenleving van de 21ste eeuw toe vertaalt. Ook de vraag hoe scholen en scholengemeenschappen zich beter kunnen organiseren om de complexere vragen efficiënt het hoofd te bieden, wordt uitgebreid behandeld.

Het beste onderwijs voor elke leerling, dankzij sterke leraren

De eigentijds-tegendraadse boodschap van het evangelie komt ook in andere hoofdstukken aan bod. Lieven Boeve doet enkele suggesties hoe we het lerarenberoep kunnen herwaarderen om al onze leerlingen genereus ambitieus onderwijs te blijven aanbieden. Hij houdt ook een pleidooi om excellentie en gelijke onderwijskansen in de debatten niet als tegengestelden te zien.

Daarnaast pleit Lieven Boeve voor een tweede democratiseringsgolf in het onderwijs. Hij kijkt terug op de periode waarin kinderen uit arbeiders- en plattelandsmilieus de weg naar het hoger onderwijs vonden en trekt daaruit lessen voor de toekomst. Een sterk sociaal weefsel moet het groot aantal jongeren dat vandaag minder onderwijskansen krijgt, stimuleren.

Uitgestoken hand

Dit boek is een uitgestoken hand naar iedereen die met de kwaliteit van ons onderwijs begaan is. Om samen kritisch na te denken en het gesprek aan te gaan, maar ook om geëngageerde leraren en directeurs een hart onder de riem te steken.

“Ik werk in het boek een aantal ideeën uit. Daarbij geef ik niet altijd kant-en-klare antwoorden, maar bied wel stof tot nadenken voor iedereen die om onderwijs geeft. Ik hoop dat dit boek velen kan aanzetten om het gesprek over onderwijs met voldoende nuance te voeren.”

Het evangelie volgens Lieven Boeve