Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

08 september 2015

We vernemen dat sommige scholen en centra zich afvragen of er in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs pas na 30 dagen een vervanger in het ondersteunend personeel of in BPT-uren mag aangesteld worden.

08 september 2015

In de eerste editie van onze nieuwsbrief brachten we in herinnering dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook voor het schooljaar 2015-2016 het prikbord uren-leraar voor het secundair onderwijs organiseert. Daarbij brengen wij secundaire scholen die een tekort aan uren-leraar hebben, in contact met scholen die bereid zijn om de ruimte die ze in hun urenpakket hebben, uit te lenen.

04 september 2015

Wat zijn de bevoegdheden van een ouderraad? Welke (inhoudelijke) thema's kunnen besproken worden en welke horen niet thuis in de ouderraad? Wat is het verschil tussen een ouderraad en een oudercomité? Hoe kun je de financiën regelen en de activiteiten correct verzekeren? Hoe breng je structuur in de ouderraad?

02 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Dat zijn onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad bepalen.

02 september 2015

We bezorgen je de link naar de maandberichten van september 2015 van regio Mechelen-Brussel.

02 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst inwerken in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs.

02 september 2015

Verschillende media berichtten het voorbije weekend over de mogelijkheid om via de examencommissie een B- of C-attest uitgereikt in het 1ste leerjaar van de derde graad, op te heffen. Die artikelen bevatten heel wat ongenuanceerde informatie.

02 september 2015

Naar goede gewoonte organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen nascholingsinitiatieven als ondersteuning van het didactisch en pedagogisch project van de scholen. Ook dit schooljaar focust onze koepelorganisatie met haar nascholingsaanbod op de christelijke inspiratie, ICT, de implementatie van nieuwe leerplannen en op het schoolbeleid. 

02 september 2015

De media berichten ons over vluchtelingenstromen die o.a. vanuit Syrië naar Europa, en ook Vlaanderen komen.  Onder hen zijn er heel wat kinderen en jongeren die heel binnenkort in het onderwijs zullen instromen als anderstalige nieuwkomer.

02 september 2015

Om een vlotte overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te bevorderen, organiseren verschillende scholen overlegmomenten tussen leraren basisonderwijs en leraren secundair onderwijs, vaak in samenwerking met de pedagogische begeleiders. Specifiek voor het vak Frans kunnen die overlegmomenten zorgen voor een vlotte onderlinge afstemming.

Pagina's