Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

31 maart 2020

Gisteren kon je in de nieuwsbrief al een eerste aanzet terugvinden van hoe je binnen afstandsleren vanuit handelingsplanning betekenis kunnen geven aan nieuwe leerstof voor het buitengewoon onderwijs.

31 maart 2020

Belgian Shell draagt een steentje bij in de coronacrisis en schenkt legospeelgoed aan basisscholen en hun opvang tijdens de paasvakantie. 403 basisscholen (waarvan 48 scholen voor buitengewoon onderwijs) gingen in op het aanbod van Shell en gaven aan dat ze 9 608 kansarme en kwetsbare kinderen kunnen bereiken. De actie is afgesloten. 

30 maart 2020

De Belgische bisschoppen hebben vandaag beslist om de vieringen van het vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet te laten doorgaan. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober.

30 maart 2020

De voorbij weken namen veel ouders de taak van leraar zo goed mogelijk over. Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes te lezen of tv te kijken … Het is belangrijk aan ouders te communiceren dat ook die activiteiten de ontwikkeling van hun kind stimuleren.

26 maart 2020

Met de PeaceCraft game stap je in de schoenen én de smartphone van de Syrische Sara of de Afghaanse Mohammed. Je beleeft zelf hun reis, van thuisland tot ons land, via de bekendste smartphone-apps: sms’jes, social media, berichtjes, foto’s ...

25 maart 2020

Tijdens de inforonde van Vlaanderen voor secundaire scholen lichtte Joost Laeremans de leidraad samenwerkingsafspraken school-CLB toe. Omdat een aantal sessies werden geannuleerd, ontvingen de secundaire scholen via de nieuwsbrief van vorige week een videopresentatie.

25 maart 2020

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

23 maart 2020

De Belgische bisschoppen berichtten vandaag over de vormselvieringen en eerste communies: 

19 maart 2020
De coronacrisis stelt leraren, directeurs en schoolbesturen voor een bijzondere uitdaging: de lessen zijn geschorst, en tegelijk willen we er allemaal samen voor zorgen dat er de komende periode zo weinig mogelijk leerkansen verloren gaan.
 

Pagina's