Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

14 november 2018

Ondanks onze inspanningen om de bestellingen van didactisch materiaal voor onze basisscholen correct en binnen redelijke termijnen op te volgen, komen er op onze verzenddienst momenteel veel telefonische vragen toe over de laattijdige levering van dit materiaal. Het gaat over affiches, leerplanboeken Zin in leren! Zin in leven!, leerplanklappers …

13 november 2018

VCOV, de ouderkoepel van het Vrij Onderwijs, heeft een splinternieuwe website. Ga op verkenning naar alle nieuwigheden en wetenswaardigheden die VCOV te bieden heeft. VCOV brengt graag volgende informatie onder de aandacht:

13 november 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de interne planningsronde.

12 november 2018

Een ‘populair’ thema bij Vlaams Parlementsleden.

12 november 2018

Leerlingenbegeleiding staat niet stil. Caleidoscoop, het vaktijdschrift voor leerlingenbegeleiders, evenmin. Een inhoud die in ijltempo evolueert, verdient een up-to-date vormgeving. Ontdek de vernieuwde inhoud en frisse look in het vijfde nummer van 2018. Alvast een tipje van de sluier:

18 november 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deel aan het gastronomisch maal ten voordele van BO Ter Bank dat plaats vindt in zaal Don Bosco, Ortolanenstraat te Kessel-Lo.

07 november 2018

Het kabinet liet weten dat het voorstel tot definitieve open end-regeling voor de ondersteuning van het gewoon onderwijs door de zogenaamde kleine types (2019-2020) nog niet rijp is voor bespreking. De vergadering van 7 november werd geannuleerd. Nieuwe afspraak op 14 november.

07 november 2018

Begin september bereikte de Vlaamse Regering een politiek akkoord over wijzigingen van de inschrijvingsregels voor het gewoon onderwijs (nieuwsbrief 132 van 13 september 2018).

06 november 2018

Vanaf 1 september 2019 start de modernisering van de eerste graad secundair onderwijs. De modernisering gaat gepaard met structurele en inhoudelijke wijzigingen. Voor scholen (buiten)gewoon basisonderwijs is het interessant om te weten wat er precies verandert en op welke manier de aansluiting met het basisonderwijs gebeurt. 

06 november 2018

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Basisonderwijs:

Pagina's