Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

26 maart 2019

In september 2020 start de volgende ronde van de scholengemeenschappen. Heel wat directies, leidinggevenden en bestuurders waren nog niet in functie bij de start van de vorige periode scholengemeenschappen in 2014. Alle scholengemeenschappen zullen voor 30 november een aanvraag moeten indienen bij de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

26 maart 2019

Het voorbije jaar was er veel te doen over het dalende niveau van leerlingen voor begrijpend lezen. Aanleiding was het PIRLS-onderzoek in 2016. Een van de bevindingen van de onderzoekers is dat de leesmotivatie van de leerlingen sterk is gedaald.

25 maart 2019

Het project VALIES zet in op de professionele ontwikkeling van leraren om van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) een succesverhaal te maken in de eigen school. We werken samen met lerarenteams, zodat leerlingen actief en bewust bijdragen aan een betere toekomst.

20 maart 2019

Van 1 tot en met 31 maart is het jeugdboekenmaand. Vorig schooljaar zetten we het werken met strips in de kijker. Maar wist je dat ook luisterboeken een meerwaarde kunnen betekenen voor de leesmotivatie en het leesbegrip?

20 maart 2019

Hoe kunnen we leerlingen vormen tot kritische en verantwoordelijke burgers? Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op inspirerend burgerschap. Zo willen we leerlingen inspireren om, vanuit de dialoog met de ander, bij te dragen aan een open en solidaire samenleving. Op die manier leidt het burgerschapsproject tot het concretiseren van de katholieke dialoogschool.

18 maart 2019

De laatste vraag om uitleg van de namiddag was van een personeelstechnische aard en werd gesteld door onderwijscommissaris Jos De Meyer.

18 maart 2019

Toen onderwijscommissaris Caroline Gennez begon met haar intro, schreef ik meteen in mijn notities “ooit nog ’s aan bod gekomen, herinner ik me vaag”. Het thema kwam overigens niet onverwacht van haar kant. Maar wat bleek bij nader toezien?

14 maart 2019

Bij de aanvraag van extra pedagogische studiedag(en) voor volgend schooljaar blijkt het niet voldoende te zijn om louter aan te geven dat de aanvraag kadert in de implementatie van Zill. Je moet motiveren hoe je de extra pedagogische studiedag(en) concreet zal invullen.

14 maart 2019

De derde actuele vraag van de namiddag kwam van de oppositieleden Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez… over een delicaat thema met een niet gering politiek gehalte.

Pagina's