Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

22 mei 2019

Vorige week kregen alle scholen (buitengewoon) basisonderwijs een dienstbrief via Mijn Onderwijs met de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding, beleidsondersteuning en professionalisering.

22 mei 2019

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Deze uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27.

20 mei 2019

Basis- en secundaire scholen die volgend schooljaar werken aan duurzame ontwikkeling (onder andere vanuit het project VALIES), aan de slag gaan met inspirerend burgerschap of inzetten op de verdiepende ontwikkeling van de Franse taal en cultuur, kunnen bij de Koning Boudewijns

20 mei 2019

Basisschool Mozaïek uit Sint-Kruis bij Brugge organiseert op woensdag 27 november 2019 een inspiratiedag over de integratie van iPad-technologie ter ondersteuning van het leerproces in de klas- en schoolwerking.

16 mei 2019

De directiecommissies voor het leerplichtonderwijs, een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, worden opnieuw samengesteld. Het gaat om de directiecommissie voor het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs.

16 mei 2019

Vanaf 24 mei tot en met 13 juni 2019 organiseren we in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. De actuele thema’s zijn intussen bekend.

Meer info en inschrijven:

15 mei 2019

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) wil in samenwerking met het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming zicht krijgen op factoren die het gelijkeonderwijskansenbeleid en het zorgbeleid van scholen beïnvloeden. De onderzoekers gaan na in welke mate scholen lestijden (in het basisonderwijs) of uren (in het secundair onderwijs) aanwenden om dat beleid mee vorm te geven.

15 mei 2019

Een school krijgt verschillende soorten omkaderingsmiddelen toegekend (lestijden, uren-leraar, punten, vervangingseenheden …). Haast alle betrekkingen die worden opgericht met die omkaderingsmiddelen, moeten worden aangeboden aan de personeelsleden die recht hebben op tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur.

15 mei 2019

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht stelt AgODi een ondersteuningstool ter beschikking om het aantal vervangingseenheden door niet-ingevulde vervangingen op te volgen. De tool laat toe om in detail na te gaan welke vervangingen in de berekening zijn meegenomen.

15 mei 2019

Op maandag 20 mei 2019 organiseert het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) een infosessie kleuterparticipatie voor de scholengemeenschappen basisonderwijs. De infosessie is gericht op de zorgcoördinatoren die voor hun scholengemeenschap aangesteld zijn als aanspreekpunt kleuterparticipatie.

Pagina's