Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

19 september 2019

Leerlingen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op onderwijs aan huis. Naar aanleiding van de vele vragen die we ontvangen over tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), permanent onderwijs aan huis (POAH) en synchroon internetonderwijs (SIO) – beter bekend als Bednet - herwerkten we de mededeling over onderwijs aan huis voor de zieke leerling.

18 september 2019

In de nieuwsbrief van 22 augustus 2019 riepen we al op om de leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag type 2, 4, 6 en 7 die bij jou op school zitten en waarvoor je ondersteuning wenst, door te geven aan Discimus.

18 september 2019

In nieuwsbrief 172 publiceerden we de

18 september 2019

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

16 september 2019

Voel je als leraar Frans in Vlaanderen de behoefte of heb je gewoon zin om te werken aan je eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan ben je welkom bij Formaprim. We werken dit jaar rond het thema Anders en origineel aan de slag met je handboek.

16 september 2019

Ben je op zoek naar mogelijkheden om met je leerlingen Frans of Duits te kunnen gebruiken in concrete, levensechte situaties, maar is er in jouw omgeving niet meteen gelegenheid toe? Dan is dit uitwisselingsproject van het Prins Filipfonds een mooie kans.

12 september 2019

Na het succes van de eerste editie van de zogenaamde 'gebedenklapper' kwam er op vraag van heel wat leraren een tweede editie. De uitgave wil kansen aanreiken om zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs te bidden met jonge kinderen, vanuit de visie van de katholieke dialoogschool. Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling van het innerlijk kompas bij jonge kinderen.

12 september 2019

Alsmaar meer kinderen en jongeren met medische problematiek worden begeleid in klasgroepen voor (buiten)gewoon onderwijs. Deze medische zorg maakt soms dat het stellen van gezondheidszorgen tijdens de schooltijd noodzakelijk is hoewel het niet “wettelijk correct” is dat personeelsleden van de school dit doen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft pleiten voor een wetteljke verankering.

11 september 2019

Sinds dit schooljaar reduceert AgODi het het aantal verschillende codes voor het registreren van afwezigheden sterk (zie nieuwsbrief 171 van 5 september 201

11 september 2019

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs:

Pagina's