Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

04 juli 2018

Overgangsmaatregel ondersteuning kleine types

28 juni 2018

De externe stuurgroep van woensdag 27 juni 2018 ging niet door. We kregen van Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, volgende informatie over het ondersteuningsmodel:

27 juni 2018

Op 15 november 2018 organiseert het ‘Netwerk van scholen waar kinderen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag. We behandelen thema’s zoals actiemogelijkheden, omgaan met pers, brede omgeving en advocaten, regelgeving rond asiel en migratie, onderwijsregelgeving en schoolbeleid voeren en ‘afscheid nemen’.

27 juni 2018

De voorbije weken gaven we in de verschillende regio’s zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2018.

26 juni 2018

Uit de monitoring van de proeftuinscholen kwamen dertien factoren naar voren die de implementatie van Zill beïnvloeden. Die factoren beschrijven we in het rapport Zill? Ziezo!. Het is belangrijk dat schoolteams bij de implementatie van Zin in leren!

25 juni 2018

In deze commissievergadering zaten best wel wat belangrijke thema’s waarover heel wat te zeggen viel, zo ook het thema van deze vragen om uitleg van onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman: lerarenplatforms dus. Dat was een afspraak in cao XI naast een aantal andere maatregelen voor de beginnende leraar.

26 juni 2018

Deze avond krijgen directies en bestuurders toelichting bij het decreet leerlingenbegeleiding, de bijsturingen M-decreet, cao XI, Zin in leren! Zin in leven! Directeur-generaal Lieven Boeve geeft het nieuws vanuit de netwerkorganisatie.

Deze inforonde vindt plaats in de Noorderlaan 108 te Antwerpen.

21 juni 2018

Op de vergadering van 20 juni 2018 gaf Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, een eerste toelichting bij een voorstel van overgangsmaatregel voor de ondersteuning door de kleine types. De open-end-financiering voor deze ondersteuning start pas vanaf 1 september 2019. Dit is de reden waarom de overheid nu aan een overgangsmaatregel werkt met ingang van 1 september 2018.

Pagina's