Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

18 september 2018

Op 7 september heeft de Vlaamse regering extra maatregelen genomen ter ondersteuning van het basisonderwijs.

17 september 2018

Sinds september 2014 zijn scholen verplicht een taalscreening te organiseren voor elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs of secundair onderwijs stapt. Op die regel zijn twee uitzonderingen:

13 september 2018

De bestaande inschrijvingsregels konden niet verhinderen dat voor sommige scholen nog steeds kampeerrijen gevormd werden tijdens inschrijvingsperiodes. Daarnaast waren er ook heel wat scholen die complexe inschrijvingsregels moesten volgen, hoewel ze toch elke leerling konden inschrijven.

12 september 2018

De nieuwe privacywetgeving zorgde vorig schooljaar voor enige onduidelijkheid rond het uitwisselen van leerlingengegevens met het CLB. Om deze onduidelijkheid weg te werken, verspreidden we samen met het Vrij CLB Netwerk een gezamenlijk nieuwsbericht.

12 september 2018

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

12 september 2018

Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst deze vormingen in de kijker:

11 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.

10 september 2018

Voel je als leraar of lerares Frans in Vlaanderen de behoefte of heb je gewoon zin om te werken aan je eigen niveau, expertise en competenties in het onderwijzen van de Franse taal? Dan ben je welkom bij Formaprim.

06 september 2018

PeaceJam is een Amerikaanse organisatie die samen met jongeren wil streven naar een meer inclusieve en tolerante gemeenschap. De organisatie wil jongeren de unieke kans bieden om persoonlijk in contact te komen met een laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede en is zelf al negen keer voor die Nobelprijs genomineerd.

 

06 september 2018

Vorm geven aan de katholieke dialoogschool impliceert dat je zelf stevig in je schoenen staat wat betreft je persoonlijke en professionele identiteit: wat zijn jouw talenten en die van de anderen? Vanuit welke waarden leef jij? Vanuit welke inspiratiebronnen komen ze en hoe verhouden ze zich tot de identiteit van je school?

Pagina's