Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

13 november 2019

Vragensteller Annabel Tavernier had het over een Brusselse aangelegenheid: Brussels minister Sven Gatz was ook minister van Meertaligheid geworden, maar het was niet duidelijk hoe de Brusselse regering die meertaligheid precies zou invullen. Hoe zou minister Weyts met de situatie omgaan en overschreed Brussel hier niet haar bevoegdheid?

13 november 2019

Met de vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers kregen we een naadloze overgang naar deze vragen van Kathleen Krekels en Kim De Witte.

13 november 2019

Op donderdag 24 oktober 2019 hadden ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen een petitie met driehonderd handtekeningen overhandigd aan de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, zo wist Roosmarijn Beckers.

13 november 2019

De tweede vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers in deze commissievergadering had betrekking op een onduidelijkheid i.v.m. het zgn. Inschrijvingsdecreet.

13 november 2019

De leerplanklapper Zin in leren! Zin in leven!  was uitverkocht. Vanaf donderdag 14 november 2019 is de publicatie opnieuw beschikbaar.

Door de beperkte oplage van de herdruk, kan de klapper niet meer aangeboden worden tegen de prijs van 2,80 euro (ledenprijs). De nieuwe prijs is 5,20 euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden.

13 november 2019

Vanaf 1 september 2020 start een nieuwe zesjarige periode van de scholengemeenschappen.

12 november 2019

DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten de aanvragen voor de scholengemeenschappen tegen ten laatste 30 november 2019. Zowel scholengemeenschappen die hun samenstelling niet wijzigen, scholengemeenschappen die ze wel wijzigen, als volledige nieuwe scholengemeenschappen dienen een aanvraag in.

12 november 2019

Toegegeven, een belangrijke kwestie en het was al een paar keer aangeraakt in de nog prille nieuwe legislatuur, maar wat de noodzaak c.q. relevantie was om daarover nu alweer een nieuwe vraag om uitleg te stellen, ontging mij eerlijk gezegd. Maar dat terzijde.

12 november 2019

Ook voor dit thema verwees vragensteller Hannelore Goeman enerzijds naar het nieuwe Regeerakkoord en anderzijds naar acties van de vorige Vlaamse regering: een betaalbare, lekkere en gezonde maaltijd voor alle kinderen op elke school en de rol daarbij van lokale besturen.

12 november 2019

Vragensteller Sihame El Kaouakibi verwees naar de passage in het Regeerakkoord over de GOK-middelen en het onderzoek ter zake (over het gewoon basisonderwijs) van het Rekenhof van 2017.

Pagina's