Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

10 november 2020

Vanaf pandemieniveau oranje moeten alle (essentiële) bijeenkomsten maximaal digitaal georganiseerd worden. Een pedagogische studiedag kan dus niet fysiek doorgaan. Indien een digitale pedagogische studiedag organisatorisch en didactisch moeilijk te organiseren valt, kun je deze annuleren of verplaatsen naar een later moment in het schooljaar.

10 november 2020

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie/afschaffing/herstructurering van scholen en vestigingsplaatsen, de herschikking van het studieaanbod, de oprichting van een onderwijsniveau, structuurwijzigingen aan internaten en de wijziging in de samenstelling van de scholengemeenschap zijn onderworpen de interne planningsprocedure.

09 november 2020

Buitengewoon basisonderwijs

Op voorwaarde dat je als school beschikt over een goedkeuring van de DPCC, dien je de volgende initiatieven voor 30 november 2020 bij AGODI in:

04 november 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet opnieuw haar schouders onder een initiatief om laptops in te zamelen voor leerlingen uit het secundair onderwijs zonder een pc of laptop thuis.

31 oktober 2020

Internaten kregen geen bijkomende maatregelen opgelegd voor hun werking vanaf 16 november. De richtlijnen voor code oranje blijven gelden. Het zal ook daar nochtans organisatiewerk vergen om in overleg met de scholen waar de internen les volgen, de dagopvang te verzekeren wanneer de school afstandsonderwijs voorziet.

31 oktober 2020

Gisterenavond besliste het overlegcomité om de herfstvakantie voor het leerplichtonderwijs verder te verlengen tot en met 15 november.

29 oktober 2020

Voor het secundair onderwijs worden op donderdag 29 en vrijdag 30 oktober alle lessen LO indoor én outdoor opgeschort. Dus ook buitenactiviteiten ter vervanging kunnen jammer genoeg niet. Wat de maatregelen zullen zijn na 11 november, wordt momenteel nog volop onderzocht. Daar zal vooral gekeken worden naar de regels die gelden voor de sportsector. We houden jullie op de hoogte.

29 oktober 2020

Ouders die verlof zouden moeten nemen om hun kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school kunnen daarvoor een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

29 oktober 2020

De instapdatum na de herfstvakantie was voorzien op 9 november. Door de verlenging van de herfstvakantie wordt dat nu 12 november. Kinderen die op 12 november 2,5 jaar zijn, mogen dus instappen. Dat betekent dat ook kinderen die op 10, 11 of 12 mei 2018 geboren zijn, mogen instappen.

29 oktober 2020

Vraag aan ouders dat ze hun kinderen zo veel mogelijk thuis opvangen en contact met anderen vermijden. Opvang bij grootouders en bij mensen uit risicogroepen wordt afgeraden. Voor ouders die geen opvang vinden, kan je met je lokaal bestuur onderzoeken wat de opvangmogelijkheden zijn. Onderwijspersoneel kan enkel op vrijwillige basis ingezet worden voor opvang.

Pagina's