Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

20 mei 2020

Een leerling of een personeelslid wordt ziek op je school. De symptomen doen vermoeden dat het om Covid-19 gaat. Wat doe je dan? Je wil uiteraard verdere besmetting voorkomen, maar je wil ook dat de lesdag zo goed en zo rustig mogelijk verder verloopt voor de andere leerlingen en personeelsleden.

19 mei 2020

Scholen nemen bij de heropstart soms een bijkomende tijdelijke vestigingsplaats/locatie in gebruik voor de huisvesting van een ontdubbelde klas of om in de noodopvang te voorzien.

19 mei 2020

Vandaag verwachten we dat er fiscale stimuli worden gestemd voor de schenking van computers aan scholen. Daarover berichten we uitvoerig in de nieuwsbrief van volgende week.

19 mei 2020

Deze eerste begrotingscontrole van de (initiële) begroting-2020 speelde zich, na de reeks coronacrisisgedachtewisselingen, ook nog af in coronatijden en verliep dus ook online. In tegenstelling tot ‘reguliere tijden’ moesten de onderwijscommissarissen hun vragen vooraf schriftelijk indienen (blijkbaar al tegen de avond van 12 mei).

19 mei 2020

Het schoolbestuur van de vzw Katholieke Scholen Regio Waasland heeft in de Vrije Basisschool Don Bosco, Tulpenstraat 16, 9100 Sint-Niklaas met ingang van 1 september 2020 een betrekking van directeur basisonderwijs. Deze betrekking wordt vacant vanaf 1 januari 2021.

19 mei 2020

Anna Kruithof, stemtherapeute verbonden aan de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van KU Leuven, geeft een aantal tips:

15 mei 2020

Heb jij inspirerende brochures, affiches, filmpjes of nog andere zaken uitgewerkt om de veilige en haalbare heropstart van jouw school in goede banen te leiden? En vind jij ook dat niet iedereen het warm water moet uitvinden? Ben je met ander woorden bereid om de resultaten van je harde werk te delen met je collega's?

15 mei 2020

Tussen 4 mei 2020 en 31 december 2020 worden bestellingen en aankopen van mondmaskers en bepaalde alcoholhoudende beschermingsmiddelen onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%.

Bekijk de lijst van de producten die in aanmerking komen.

15 mei 2020

Gisteren kondigde de minister aan dat elf miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de organisatie van zomerscholen. We hebben veel reacties met gemengde gevoelens ontvangen, zowel positieve als negatieve.

15 mei 2020

De vzw Sint-Leo Hemelsdaele (SLHD) beheert 6 basisscholen en een secundaire school. SLHD zoekt voor de secundaire school, Potterierei 11 te Brugge, een directeur bovenbouw.

Pagina's