Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

01 juli 2020

Met ingang van 1 september 2020 worden wijzigingen aangebracht aan de loopbaanonderbreking. Deze wijzigingen geven nieuwe mogelijkheden aan personeelsleden, sommige wijzigingen zijn zelfs een recht.

01 juli 2020

We bundelen de wijzigingen in de personeelsreglementering traditiegetrouw in een mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020. Als we over deze of andere onderwerpen bijkomend nieuws krijgen, dan passen we het overzicht aan.

01 juli 2020

Ben je op zoek naar een uitdagende job in de onderwijswereld? Wil je deel uitmaken van een dynamisch team dat instaat voor de ondersteuning van Oost-Vlaamse katholieke scholen op pedagogisch en didactisch vlak?

30 juni 2020

Katrien Schryvers wees op een recente, federale wijziging (ietwat complex procedureel via een wetsvoorstel (Commissie) c.q.

30 juni 2020

Nog enkele coronagerelateerde vragen om uitleg, maar nu in verband met het deeltijds kunstonderwijs, in grote mate een zaak van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

30 juni 2020

Loes Vandromme haalde op een genuanceerde manier een reeks conclusies uit het monitoringrapport rond opleidingsdeelname van volwassenen, dat minister Crevits op 10 juni voorgesteld had.

30 juni 2020

Na de bespreking van twee voorstellen van resolutie diezelfde ochtend (één voorstel was ook van vragensteller Hannelore Goeman), waarbij ook dit thema aan bod gekomen was (toen zonder de minister, nu mét), volgde dus nog een aparte vraag om uitleg over hetzelfde delicate en complexe thema.

30 juni 2020

Zeven (ja, een nieuw record) vragenstellers maakten hun opwachting met dezelfde vraag over, inderdaad, een belangrijk en interessante onderwerp. Voorzitter Karolien Grosemans had alvast een heel goede tip: het was niet verboden om de vraag samenvattend te stellen. Inhoudelijk én vormelijk vond ik haar tip ronduit prachtig.

30 juni 2020

Het leven in coronatijden is toch in technologisch opzicht niet altijd ideaal. Ik dacht al dat het aan mijn verouderde, digitale infrastructuur lag dat er de eerste ruim 20 minuten een zwart beeld verscheen, maar neen.

30 juni 2020

Het College van het Eucharistisch Hart is op zoek naar een nieuwe dynamische directeur ter opvolging van de huidige directeur (wegens pensionering).

Pagina's