Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

12 februari 2020

De Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent (SKOG) is een nieuwe organisatie, die op 1 september 2020 zal ontstaan uit een fusie van zes Gentse schoolbesturen. De scholengroep biedt gewoon en buitengewoon onderwijs in 14 basisscholen en 7 secundaire scholen in het Gentse, inclusief 5 internaten.

12 februari 2020

De vzw KOHH (Katholiek Onderwijs Halen/Herk-de-Stad) omvat 8 scholen van het basisonderwijs en één school van het secundair onderwijs. Voor de Vrije Basisschool “’t Leer-rijk” te Schakkebroek (Herk-de-Stad) kijken ze uit naar een directeur (m/v) met indiensttreding op 1 september.

12 februari 2020

Een organisatiestructuur is meer dan het uittekenen van een organogram. Je moet ook goede afspraken maken over hoe het overleg georganiseerd wordt en wie welke beslissingen neemt.

12 februari 2020

We ontvingen volgende initiatieven van externen:

11 februari 2020

De uiterste indieningsdatum voor de fiscale fiches 281.10, 281.20 en 281.30 is op 1 maart 2020.

Op onze webpagina "Fiscale fiches" vind je uitleg over het opstellen van de fiches en over de Exceltoepassing om de fiches door te sturen naar Belcotax-on-Web.

10 februari 2020

Scherven oprapen is het hoopvolle motto om in de vastenwerking te focussen op herstellen van relaties. Een vijfvoudig aanbod nodigt uit om daarvoor in deze vastentijd de handen uit de mouwen te steken:

10 februari 2020

Schoolbesturen die in eigen naam kinderopvang organiseren en internaten moeten in 2020 fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019. Wanneer de kinderopvang ingericht wordt door een oudervereniging, een vriendenkring … dan moet het schoolbestuur soms meewerken aan de fiscale attesten die de inrichtende instantie aflevert.

10 februari 2020

17 februari is het ‘internationale dag van de hoop voor alle kinderen’. In een filmpje legt zuster Jeanne Devos de oorsprong en het ontstaan van deze dag uit en geeft ze een boodschap van hoop mee.

10 februari 2020

Sinds september 2017 biedt AGION interessante energieleningen aan (looptijd 15 jaar - rentevoet 1 procent) om te investeren in hernieuwbare energie in je school. Je kon zo’n energielening bijvoorbeeld gebruiken om te investeren in zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of warmtekrachtkoppelingscentrales.

13 februari 2020

 

Directeur-generaal Lieven Boeve is aanwezig op de viering van 125 jaar Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). In aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning blikken mensen uit het bedrijfsleven, politici, academici, middenveldactoren en jongeren terug naar het verleden en kijken vooruit naar de toekomst. Bozar, Ravensteinstraat 23 in Brussel.

Pagina's