Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

22 januari 2016

Je bent van harte uitgenodigd voor de LOGOS-studiedag (editie XI), die dit jaar plaatsvindt op maandag 2 mei in Leuven. Waar de vorige edities van LOGOS - 'Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit' - steeds een zinsnede uit het credo namen als thema, werd dit jaar gekozen voor een andere invalshoek: wat betekent het om vandaag te geloven?

30 januari 2016

Tijdens de academische zitting ter gelegenheid van de viering van 20 jaar Scholengroep Sint-Rembert zal prof. dr. Lieven een toespraak houden over “Vrank en vrij: dromen over het katholiek onderwijs van de toekomst”.
De plechtigheden vangen aan met een eucharistieviering in de kapel om 16.30 u in de Bruggestraat 23 te 8820 Torhout.

29 januari 2016

In zijn uiteenzetting ter gelegenheid van de pedagogische studiedag zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de toekomst van het katholiek onderwijs en over de voorstellen ter tafel om jonge mensen te blijven warm maken voor een loopbaan in het onderwijs.
Deze pedagogische studiedag vindt plaats in de Guido Gezellelaan 105 te 9800 Deinze.

21 januari 2016

Op vraag van onze scholen herhalen we graag de afspraken die we met de onderwijsinspectie maakten in verband met de implementatie van het leerplanconcept voor het basisonderwijs 'Zin in leren! Zin in leven!'.

21 januari 2016

In aanwezigheid van Minister van Onderwijs Hilde Crevits werd op 12 januari 2016 de derde samenwerkingsovereenkomst voor Thomas voor de periode 2016-2020 ondertekend.

21 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft zich er via het actieplan Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting toe verbonden om een Code van goed bestuur te ontwikkelen. Besturen engageren zich om de principes van de Code te operationaliseren en na te leven.

21 januari 2016

Over de actualiteitswaarde, laat staan het actualiteitsbelang, van deze vraag kan misschien gediscussieerd worden, maar goed, alleszins was de link die onderwijscommissaris Daniëls hier legde met de zg. English Proficiency Test naast de kwestie. De vraag gaf aan minister Crevits de mogelijkheid om nog eens een aantal genomen en nog te nemen maatregelen op te lijsten.

20 januari 2016

In het kader van het project ASR (Aangifte Sociale Risico's) worden heel wat formulieren vervangen door digitale aangiften.

20 januari 2016

In oktober 2015 werd door onderwijsminister Hilde Crevits het startschot gegeven van het loopbaandebat. Intussen lopen de gesprekken verder in twee thematische werkgroepen: de werkgroep 'verlofstelsels' en de werkgroep 'opdracht van de leraar'.

26 januari 2016

Na de workshops over schoolmarketing, ondernemend onderwijs, STEM, oriëntering en zorgbeleid sluit prof. dr. Lieven Boeve de namiddag af met een plenaire lezing: “Zijn dromen bedrog? Krijtlijnen van het (katholiek) onderwijs anno 2025”.

Pagina's