Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

14 oktober 2015

Op vrijdag 9 oktober werd door de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de basisnota goedgekeurd die zal dienen als start van het loopbaandebat.

12 oktober 2015

De video #sayyes geeft een duidelijke boodschap aan iedereen die met kinderen met een beperking in contact komt. We brengen het verhaal van Tima, een meisje van 9 jaar. Ze gaat naar een gewone school. 

12 oktober 2015
In een gezamenlijk persbericht kondigden viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en vicepremier Kris Peeters een verlaging aan van het BTW-tarief voor scholenbouw van 21% naar 6% vanaf 01.01.2016.
12 oktober 2015

In mei 2015 zijn in Nederland VKO en Verus, vereniging voor christelijk onderwijs, gefuseerd tot Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Ook dit jaar organiseert Verus de Identiteitsdag Katholiek Onderwijs, op woensdag 11 november a.s. in De Boskapel in Nijmegen, met op het programma:  

09 oktober 2015

Recent verschenen er twee publicaties over de werkingsmiddelen in het gewoon basis- en secundair onderwijs: het rapport van het Rekenhof Werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs, toekenning en aanwending

09 oktober 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft ten volle de missie die minister Crevits verwoordt in haar beleidsnota voor de periode 2014-2019: “Het samen realiseren van een onderwijsomgeving waarbij het onderwijs elke lerende uitdaagt om zijn of haar eigen talenten te ontdekken én te vormen zodat ieder groeit tot een individu m

09 oktober 2015

Het VIGeZ nodigt je dit jaar opnieuw uit om deel te nemen aan de driejaarlijkse bevraging die peilt naar het gevoerde gezondheidsbeleid op school; specifiek rond tabakspreventie, alcohol en drugs, beweging, sedentair gedrag, evenwichtige voeding, gezondheid en milieu, mentaal welbevinden en EHBO.

07 oktober 2015

In het kader van het Vlaamse asbestafbouwplan is minister Schauvliege bezig met een inventarisatie, waarbij ook 300 scholen betrokken zijn. Lees het volledige verslag.

07 oktober 2015

Het belang van het loopbaandebat/pact kan niet overschat worden. Deze maand nog wil de minister de installatievergadering ervan organiseren en vrijdag  9 oktober legt zij in principe een basisnota voor aan de Vlaamse regering. Meerderheid en oppositie zijn het over vele aspecten van het dossier eens. De minister wil wel jonge leraren tot prioriteit maken, naast aandacht voor andere elementen.

07 oktober 2015

De Raad van Bestuur keurde op de vergadering van 1 oktober 2015 de samenstelling van de Adviesraden voor het leerplichtonderwijs formeel goed. Je leest de samenstelling voor het schooljaar 2015-2016 in dit document.

Pagina's