Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

11 december 2018

Ben je al goed ingewerkt in Zin in leren! Zin in leven!?

10 december 2018

Kwetsbaar verlangen is de slogan waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen dit jaar de voorbereidingstijd op het kerstfeest inkleurt.

10 december 2018

De programmatieaanvragen voor structuuronderdelen duaal in het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs dien je vóór 31 december 2018 bij AgODi in. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in het punt 3.4 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61.

10 december 2018

Op 30 november 2018 dienden we naar jaarlijkse gewoonte het jaarverslag van de pedagogische begeleidingsdienst bij de overheid in.  In het jaarverslag beschrijven we rond welke prioriteiten uit het begeleidingsplan (2015-2018) we het voorbije schooljaar (2017-2018) gewerkt hebben.

06 december 2018

De voorbereidingen voor ons tweede ledencongres ‘Genereus ambitieus’ op 22 januari 2019 in de Elisabethzaal in Antwerpen lopen volop.

06 december 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt momenteel aan de bouw van een nieuwe website. Zo kunnen we jullie in de toekomst nog beter van dienst zijn. Vanaf deze week kun je de eerste drie uitgewerkte thema’s online raadplegen.

Je kunt de uitgewerkte thema's bekijken via onderstaande links of via onze webiste.

13 december 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve, pedagogisch directeur Machteld Verhelst en secretaris-generaal Chris Smits zijn aanwezig op het afscheidsfeest van administrateur-generaal Guy Janssens, Agentschap voor Onderwijsdiensten dat plaats vindt in het Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 te Brussel.

06 december 2018

Onderwijscommissaris Franc Bogovic haalde de inspiratie voor zijn actuele vraag bij een Vlaamse start-up die met een pilootproject aan de KU Leuven kon starten. Het ging daarbij om een systeem waarbij docenten en studenten konden interageren en op die manier leren. Hoe kon minister Crevits faciliteren dat dat soort initiatieven sneller en verder zou worden uitgerold?

06 december 2018

De vraag van Koen Daniëls verwees naar een element uit de lerarenenquête van Het Nieuwsblad. Eigenlijk ook een oud verhaal (cf. PISA en PIRLS).

06 december 2018

Hoe boeiend en belangrijk deze actuele vragen ook waren, de politieke aandacht op deze dag werd volledig opgeëist en verkregen door de gang van zaken in de Commissie Buitenlandse Zaken van de (federale) Kamer… Ik kon het niet laten om de federale streamline af en toe te bekijken en beluisteren (nwvr: net voor 17.00 u liep die vertoning, met de stemming over een complex aan amendementen en zelfs

Pagina's