Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

07 november 2019

Door de hoeveelheid tijd die aan dit thema besteed was de voorgaande dagen in de media was het niet denkbeeldig dat erover heel wat actuele vragen gesteld zouden worden in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Indien ze voldoende in aantal zijn, worden ze dan traditioneel gebundeld in een heus actualiteitsdebat. En zo geschiedde. Haast 2,5 uur lang.

06 november 2019

Weldra kun je via je Smartschool-login ook inloggen op de applicaties van Katholiek onderwijs Vlaanderen zoals de website, LLinkid, WellBe … Ook het loginscherm is vernieuwd.

06 november 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van gedeeltelijk akkoord bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2019

06 november 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van niet akkoord bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2020.

06 november 2019

Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen West-Brabant heeft een vacature voor adjunct-directeur in het Sint-Godelieve-Instituut, Schapenstraat 39 te 1750 Sint-Martens-Lennik, voor indiensttreding op 1 januari 2020.

06 november 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

06 november 2019

De deelnemers van de infosessie op 5 november 2019 over de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs vonden die bijzonder leerrijk. Ze kunnen nu met een betere kennis van zaken een keuze maken over de wijze waarop hun school de boeken wil geleverd zien. Na een uiteenzetting van het hoe en waarom van deze raamovereenkomst lichtten de vier boekenleveranc

05 november 2019

In de raamovereenkomst voor kantoorpapier is er een halfjaarlijkse prijsherziening voorzien in de eerste week van november en de eerste week van april. De aanpassing van de prijs is enkel van toepassing bij een stijging of daling groter dan 1 %. De PPI B-grade Germany van oktober 2019 is 925 euro per ton. De PPI B-grade Germany van januari 2019 was 945 euro per ton.

05 november 2019

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

Pagina's