Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

17 september 2019

 

Heb je interesse om in het basisonderwijs de leerplanimplementatie Zin in leren! Zin in leven! (Zill) mee vorm te geven als nascholer?  Dan is deze vacature iets voor jou!

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst haar ploeg nascholers Zill verder uit te breiden met een halftijdse nascholer wereldoriëntatie (v/m).

17 september 2019

De Klimaatcoalitie organiseert op 20 september 2019 een klimaatbetoging in Brussel.

17 september 2019

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wenst – zo spoedig mogelijk- een halftijdse begeleider aan te werven met focus op wereldoriëntatie. De aanstelling loopt tot 31 december 2019 met mogelijkheid tot verlenging.

Opdracht

Tot de opdracht van deze pedagogisch begeleider behoort:

17 september 2019

 

De expertise en inspiratie van onze medewerkers en team zijn onze stuwende kracht. Bouw jij onze organisatie mee uit? We zoeken (een) gedreven collega(‘s) om in het team secundair onderwijs van de Dienst Curriculum en Vorming aan de slag te gaan als Expert coördinatie curriculum en leerplannen so (100%).

17 september 2019

Op 1 juli 2019 trad de zogenaamde Wet-Peeters-Ducarme in werking. De wet verplicht architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

16 september 2019

Het schoolbestuur van de vzw KaSO Maaseik-Kinrooi Sint-Jansberg 39 te 3680 Maaseik is voor de scholengemeenschap op zoek naar een directeur Mosa-IC voor indiensttreding op 1 januari 2020.  Het betreft een half ambt van directeur aangevuld met 10 BPT-uren.

16 september 2019

 

Ben jij een sterke administratieve duizendpoot? Heb jij een grote dosis organisatietalent? Zie jij het zitten om samen met de directeur van de Dienst Bestuur & organisatie de werkzaamheden van de medewerkers van de dienst te coördineren? Heb je zin om een ambassadeursrol op te nemen voor het geheel van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel?

16 september 2019

Vzw DOKO heeft de gunningsprocedure afgerond voor de levering in 2022 en 2023 van 575 GWh aardgas per jaar en 108 GWh groene stroom per jaar aan de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aanverwante instellingen die hun mandaat hebben bezorgd aan vzw DOKO. De prijs was ditmaal het enige gunningscriterium.

20 september 2019

Deze avond is directeur-generaal Lieven Boeve te gast bij het Festival van de Hoop, georganiseerd door het bisdom Hasselt in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg: een evenement met hoopvolle getuigenissen, verhalen, muziek, kunst, fotografie, radio Gaga, … Dit gaat door in Tulpinstraat 75 te Hasselt.

20 september 2019

Op 1 september startte het Sint-Franciscusinstituut voor verpleegkunde in een splinternieuwe school op campus Gasthuisberg. Deze namiddag is er de plechtige opening, met onder meer om 17.00 uur een toespraak van directeur-generaal Lieven Boeve over de positie van en de visie op de toekomst van HBO5. Plaats van het gebeuren: Stfran. Herestraat 49 Leuven.

Pagina's