Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

13 januari 2021

Zoals reeds eerder gemeld hield het verenigingswerk op te bestaan op 1 januari 2021.

13 januari 2021

De Dienst Personeel is op vrijdag 15 januari 2021 telefonisch niet bereikbaar. Dringende vragen kunnen wel via mail gesteld worden. We nemen dan zo snel mogelijk zelf contact op. 

12 januari 2021

CKSA, het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen, zoekt voor de GVBS De Vuurtoren, Lange Kongostraat 17 te 2060 Antwerpen een directeur in een voltijdse betrekking met ingang van 1 mei 2021.

11 januari 2021

Eind januari is een Bezinning voor onderwijsmensen gepland met Luc Devisscher over ‘Mensen van vlees en bloed. De apostelen van Jezus’.

11 januari 2021

Het schoolbestuur van de Vrije Basisschool De Lettermolen heeft een voltijdse vacature voor directeur basisschool in een vacante betrekking met vooruitzicht op een vaste benoeming.

11 januari 2021

Het schoolbestuur 'vzw Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode' is op zoek naar een directeur die vanaf 1 september 2021 zal worden aangesteld in de basisschool Ellikom. Enerzijds zal zijn/haar opdracht bestaan uit de dagelijkse werking van de basisschool Ellikom.

11 januari 2021

Ontdek hoe je de campagne 2021 tot leven kunt brengen in je school tijdens lanceermomenten online. Verken en schrijf in.

Speciaal voor het onderwijs, Vlaanderenbreed:

08 januari 2021

Soms belandt de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen of een e-mail van een van onze begeleiders of andere medewerkers in de Ongewenste e-mail/Spam-box van je e-mail. Hoe kun je dit voorkomen in Outlook?

08 januari 2021

We ontvingen de volgende initiatieven van externen:

07 januari 2021

Vandaag wordt in het Vlaams Parlement de inkanteling van het deeltijds beroepsonderwijs in duaal leren besproken. De CLW’s maken zich ernstige zorgen over de gevolgen ervan voor hun werking. De meest kwetsbare leerlingen, die dankzij de flexibiliteit en maatgerichte aanpak op maat een diploma haalden, vallen binnenkort uit de boot.

Pagina's