Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

18 februari 2020

Het leek wel of Jean-Jacques De Gucht de rol overgenomen had van

18 februari 2020

Digitale criminaliteit: inderdaad, naast bedrijven en gemeenten werd ook recent het Atlascollege van Genk er het slachtoffer van. Eerder kwamen al scholen in Ruiselede en Tielt aan de beurt. Zo begon vragensteller Jo Brouns.

18 februari 2020

Nog een personeelsaangelegenheid, maar met een federaal kantje. De vragensteller die daarover vanuit het onderwijsveld signalen gekregen had, was Katrien Schryvers. Zij schetste deze problematiek: onderwijspersoneelsleden in een langdurig verlofstelsel zijn soms wel bereid om toch een vervanging te doen in hun (of een andere) school, maar allerlei barrières maken dat moeilijk tot onmogelijk.

18 februari 2020

We hadden een week voordien nog maar net een vraag om uitleg gehad over zijinstromers in de lerarenopleiding en de onderwijsambassadeur naast diezelfde ochtend de eerste hoorzitting over “kwaliteitsvol onderwijs met voldoende en sterke leerkrachten” (N.B.

18 februari 2020

De vernieuwde GDPR-regelgeving is reeds 2 jaar in voege, namelijk vanaf 28 mei 2018. Toch merken we dat nog niet elke school een aanspreekpunt informatieveiligheid heeft aangeduid. Dit is een voorwaarden om van de diensten van de DPO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruik te kunnen maken. Zo hoeft niet elke school een DPO op te leiden.

18 februari 2020

Vanaf 1 januari 2020 bestaat de DIMONA STG-aangifteplicht voor elke leerling/student/cursist die bij een onderwijsinstelling ingeschreven is en die een onbezoldigde stage loopt. De verplichting geldt zowel voor een hogeschool, een secundaire school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, een centrum voor volwassenonderwijs en een centrum voor deeltijds onderwijs.

18 februari 2020

Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen die regelmatig en minstens eenmaal per week warme maaltijden reserveren of bereiden moeten vanaf 1 januari 2021 het organisch en biologisch afval (keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval) afzonderlijk sorteren in aparte afvalrecipiënten.

17 februari 2020

Vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een directeur, bevoegd voor de basisschool Sint-Eduardus te Merksem en Schoten en werkt nauw samen met de pedagogisch directeur van deze school.

17 februari 2020

Met 34.000 leerlingen (basis- en secundair onderwijs) is OZCS (Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar) één van de grotere schoolbesturen  van Vlaanderen. De koepelorganisatie ondersteunt en begeleidt alle scholen op verschillende vlakken: onderwijs, preventie, ICT, kwaliteit, finance, pedagogie, schoolgebouwen, vernieuwing, praktische zaken, enz.

17 februari 2020

De vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde (KSOO) organiseert een brede waaier aan middelbaar onderwijs in haar 4 afdelingen op verschillende sites in en rond Oudenaarde. Om schaaleffecten te realiseren en mensen en middelen optimaal  in te zetten, werden een aantal activiteiten ondergebracht in de Centrale Diensten.

Pagina's