Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

13 februari 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

12 februari 2019

Schoolbesturen, die in eigen naam kinderopvang organiseren, en internaten moeten fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

11 februari 2019

Vzw Opvoeding en Cultuur van de Zusters van Gijzegem heeft op haar campus in Gijzegem-Aalst een basisschool met 390 kleuters en leerlingen en twee secundaire scholen (1ste graad en 1-2-3 graden) met in het totaal 1080 leerlingen. In totaal zijn er 162 personeelsleden.

11 februari 2019

In deze eindfase van de legislatuur passeert nog menig ontwerpdecreet de Commissie voor Onderwijs. Bij deze gelegenheid ging het om een aantal maatregelen uit onderwijscao XI, die nu decretaal vertaald werden.

11 februari 2019

De vraag om uitleg van onderwijscommissaris Koen Daniëls had een grote actualiteitswaarde, gelet op het op korte termijn (nog deze maand) te verwachten hervisitatierapport van de zgn. commissie-Monard over de pedagogische begeleidingsdiensten.

11 februari 2019

Eigenlijk best wel drie interessante vragen om uitleg in deze commissievergadering.

11 februari 2019

Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 21 februari 2019 in Brussel het 'congres Warm Water III' bij te wonen.

08 februari 2019

Op 30 januari 2019 overleed eerwaarde heer Roger Van Gasse. Hij was directeur van het Diocesaan Bureau voor Katholiek Onderwijs (6 augustus 1959), diocesaan proost K.J.M-meisjes (1959-1966) en diocesaan inspecteur voor het buitengewoon onderwijs (1993-1994). Doorheen zijn carrière betekende hij veel voor het katholiek onderwijs.

06 februari 2019

De vrije basisschool Sancta Maria maakt deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Deurne (KOD). Deze multiculturele school bestaat uit drie vestigingen en ontvangt dagelijks  een 500-tal kinderen uit de omgeving. Een 50-tal leerkrachten staan samen met hun directeursteam in voor kwaliteitsvol onderwijs.

06 februari 2019

Het Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC) organiseert op 14 en 15 maart 2019 in Brussel een internationaal symposium over 'De katholieke school en de interculturele en interreligieuze uitdagingen'. Sprekers zijn allen belangrijke denkers over het thema, onder wie ook directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen prof. dr.

Pagina's