Agenda Directeur-generaal

 • 23 februari 2016

  De 3 sprekers (de professoren Dehaene, Lieven Boeve en Van Dooren) presenteren hun invalshoek op het onderwerp STEM in het middelbaar onderwijs. Daarna volgt een geleid debat met vice-rector Gielen als moderator en waarna nog de vragen vanuit het publiek aan bod komen.
  Dit debat vindt plaat in het Auditorium De Tweede Hoofdwet, Kasteelpark Arenberg 41 te 3001 Heverlee.

 • 18 februari 2016

  Prof. dr. Lieven Boeve woont een gedeelte van de tweedaagse voor de directies van het secundair onderwijs, regio West-Vlaanderen bij.
  Deze tweedaagse vindt plaats in de Duinse Polders, Ruzettelaan 195 te Blankenberge.

 • 02 februari 2016

  Bij de vijftigste verjaardag van het Mater Dei Institute, en in het kader van de week van het katholiek onderwijs in Ierland,  presenteert Prof. dr. Lieven Boeve op dinsdag 2 februari een lezing met de titel ‘Catholic Education Today in Search of God’s Love”.

 • 30 januari 2016

  Tijdens de academische zitting ter gelegenheid van de viering van 20 jaar Scholengroep Sint-Rembert zal prof. dr. Lieven een toespraak houden over “Vrank en vrij: dromen over het katholiek onderwijs van de toekomst”.
  De plechtigheden vangen aan met een eucharistieviering in de kapel om 16.30 u in de Bruggestraat 23 te 8820 Torhout.

 • 29 januari 2016

  In zijn uiteenzetting ter gelegenheid van de pedagogische studiedag zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de toekomst van het katholiek onderwijs en over de voorstellen ter tafel om jonge mensen te blijven warm maken voor een loopbaan in het onderwijs.
  Deze pedagogische studiedag vindt plaats in de Guido Gezellelaan 105 te 9800 Deinze.

 • 29 januari 2016

  Ter gelegenheid van de verkiezing van het “Opvoedersteam van het jaar” zal prof. dr. Lieven Boeve de prijs uitreiken en een korte toespraak houden.

 • 26 januari 2016

  Na de workshops over schoolmarketing, ondernemend onderwijs, STEM, oriëntering en zorgbeleid sluit prof. dr. Lieven Boeve de namiddag af met een plenaire lezing: “Zijn dromen bedrog? Krijtlijnen van het (katholiek) onderwijs anno 2025”.

 • 23 januari 2016

  De interlevensbeschouwelijke werkgroep van Gent nodigt prof. dr. Lieven Boeve uit op een open gesprek met publiek en panel over “Interlevensbeschouwelijk samenleven op school: feit of fictie? Een blik achter de schoolschermen”: het grootste onderwijsnet gaat voor haar concept van ‘katholieke dialoogschool’.

 • 22 januari 2016

  Op de officiële opening van de nieuwbouw van de basisschool De Wingerd door de voorzitter van de scholengemeenschap, E.H. Wilfried Aneca, zullen ook prof. dr. Lieven Boeve en minister Hilde Crevits een korte toespraak houden.
  Deze viering vindt plaats in de VBS De Wingerd – Bruyelstraat 8 – 8531 Bavikhove vanaf 17.30u.

 • 15 januari 2016

  Samen met minister Hilde Crevits en Marina Claes, directeur VOK, zal prof. dr. Lieven Boeve een bezoek brengen aan de sneeuwklassen van 9 scholen in het Zwitserse Zinal.

Pagina's