Internaten

Bezoek de doelgroepenpagina van internaten ...

 • 27 april 2018

  Een stevige traditie en onmisbaar professionaliseringsmoment voor alle beheerders is het seminarie aan zee.

 • 24 april 2018

  De implementatie van het preventiebeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij staan in voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan.

 • 24 april 2018

  Als kandidaat bestuurder of startende bestuurder word je wegwijs gemaakt in de taken, verantwoordelijkheden, uitdagingen en mogelijkheden van een bestuur van katholiek onderwijs in Vlaanderen.

  Concreet gaan we in op: 

 • 24 april 2018

  De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht voldoende kennis van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers te bezitten. Via de opleiding 'Preventieadviseur interne dienst − basiskennis' bieden we aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de kans om deze basiskennis te verwerven.

 • 24 april 2018

  Scholen staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, leerlingen met minder sociale vaardigheden, armoede… Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hierop een proactief antwoord bieden door herstelgericht te werken in een verbindend schoolklimaat.

 • 24 april 2018

  Centraal binnen de training staat de vraag: 'Hoe kan ik mijn team (vakgroep, lerarenteam …) in een ontwikkelingsgerichte stand zetten, zodat ze zowel individueel als in groep steeds de kwaliteit van de eigen praktijk blijven ontwikkelen en borgen?'.

 • 24 april 2018

  Deze korte opleiding wil leidinggevenden zonder financiële vooropleiding in het vrij onderwijs leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over onder meer de boekhouding, de planning van investeringen, de jaarrekening en de gevraagde ratio’s. Na afloop van deze opleiding kun je

 • 24 april 2018

  Als beheerder stuur je het beleid van het internaat aan. Maar hoe kun je dit beleid krachtig vorm geven? We bieden op de dag van de beheerder twee tools aan die je verdere inzichten kunnen geven:

  • handvatten tot juridische achtergrond rond diverse thema’s
  • handvatten over hoe om te gaan met pestsituaties op internaat en hoe ze te voorkomen
 • 24 april 2018

  Hoe ga je om met de vernieuwde privacywetgeving en welke gevolgen heeft deze voor je school?

 • 24 april 2018

  Om leerlingen met autisme alle kansen te kunnen geven in het onderwijs, is het belangrijk dat begeleiders (leraren, zorgcoördinatoren, paramedici, ondersteuners …) op twee sporen werken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling:

Pagina's