Regio Antwerpen

 • 12 juni 2019

  Deze namiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming + memoranda en het nascholingsaanbod 2019-2020.

 • 28 februari 2019

  Deze avond is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op de plechtige inhuldiging van de nieuwe campus van Sint Lucas Antwerpen. Op deze campus zullen de opleidingen Fotografie en Beeldende Kunst, van de Karel de Grote Hogeschool, maken, creëren, onderzoeken en ontdekken.

  Plaats van de feestelijkheden: Karel de Grote Hogeschool, Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen.

 • 26 februari 2019

  Deze namiddag brengt directeur-generaal Lieven Boeve een bezoek aan de basis- en de secundaire school voor buitengewoon onderwijs Tongelsbos, Oevelse dreef 20, 2260 Westerlo

 • 27 november 2018

  In zijn toespraak op de open COBES-vergadering van alle besturen van de regio Antwerpen bespreekt directeur-generaal Lieven Boeve het ontwerp van memorandum aan de Vlaamse regering.

  Deze vergadering vindt plaats in het Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs, Noorderlaan 108 te 2030 Antwerpen.

 • 27 november 2018

  Directeur-generaal Lieven Boeve verwelkomt de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio’s Antwerpen en West-Vlaanderen. Nadien volgt de kennismaking met alle diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • 28 september 2018

  Samen met Willy Claes, Martine Van Dun en  Hans Verpoest bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve De Markgraven, school voor buitengewoon onderwijs voor blinden en slechtzienden.

 • 31 augustus 2018

  Op de academische zitting ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw De Dames, houdt ook directeur-generaal Lieven Boeve een korte toespraak over de katholieke dialoogschool.

  De feestelijkheden vinden plaats in de foyer van Zaal Elckerlyc, Frankrijklei 87 te Antwerpen.

 • 26 juni 2018

  Deze avond krijgen directies en bestuurders toelichting bij het decreet leerlingenbegeleiding, de bijsturingen M-decreet, cao XI, Zin in leren! Zin in leven! Directeur-generaal Lieven Boeve geeft het nieuws vanuit de netwerkorganisatie.

  Deze inforonde vindt plaats in de Noorderlaan 108 te Antwerpen.

 • 06 maart 2018
  In een panelgesprek worden Lieven Boeve, Bea Cantillon en Pedro De Bruyckere uitgenodigd enkele inspirerende voorzetten m.b.t. deze vier kernwaarden uit het opvoedingsproject van OZCS te geven:
  • Een school waar talenten kansen krijgen.
  • Een school waar hartelijkheid troef is.
  • Een school die de eigen grenzen doorbreekt.
 • 07 februari 2018
  Na een welkomstwoord door de directeur en een dankwoord van de voorzitter van de raad van bestuur komt directeur-generaal Lieven Boeve aan het woord over de grote uitdagingen waar de schoolbesturen voor staan bij hun scholenbouwprojecten.
  Plaats van de feestelijkheden: Victor Frislei 18, 2900 Schoten.

Pagina's