Regio Antwerpen

 • 18 november 2019

  Op dinsdag 10 december 2019 om 19 uur organiseert het DSKO een Open COBES-vergadering waarop alle bestuurders van regio Antwerpen van harte welkom zijn. Die vergadering vindt plaats in de lokalen van DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.

 • 29 oktober 2019

  Op uitnodiging van studentenvereniging Mahara, verbonden aan de universiteit Antwerpen, neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan

 • 11 oktober 2019

   

  Directeur-generaal Lieven Boeve maakt kennis met de lagere oefenschool Windekind in Vorselaar en opent er om 18.00 uur, samen met de vijfdeklassers, de ‘outdoorklas’. GVLS Windekind, Markt 19 te Vorselaar.

 • 12 juni 2019

  Deze namiddag geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming + memoranda en het nascholingsaanbod 2019-2020.

 • 28 februari 2019

  Deze avond is directeur-generaal Lieven Boeve aanwezig op de plechtige inhuldiging van de nieuwe campus van Sint Lucas Antwerpen. Op deze campus zullen de opleidingen Fotografie en Beeldende Kunst, van de Karel de Grote Hogeschool, maken, creëren, onderzoeken en ontdekken.

  Plaats van de feestelijkheden: Karel de Grote Hogeschool, Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen.

 • 26 februari 2019

  Deze namiddag brengt directeur-generaal Lieven Boeve een bezoek aan de basis- en de secundaire school voor buitengewoon onderwijs Tongelsbos, Oevelse dreef 20, 2260 Westerlo

 • 27 november 2018

  In zijn toespraak op de open COBES-vergadering van alle besturen van de regio Antwerpen bespreekt directeur-generaal Lieven Boeve het ontwerp van memorandum aan de Vlaamse regering.

  Deze vergadering vindt plaats in het Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs, Noorderlaan 108 te 2030 Antwerpen.

 • 27 november 2018

  Directeur-generaal Lieven Boeve verwelkomt de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio’s Antwerpen en West-Vlaanderen. Nadien volgt de kennismaking met alle diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • 28 september 2018

  Samen met Willy Claes, Martine Van Dun en  Hans Verpoest bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve De Markgraven, school voor buitengewoon onderwijs voor blinden en slechtzienden.

 • 31 augustus 2018

  Op de academische zitting ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw De Dames, houdt ook directeur-generaal Lieven Boeve een korte toespraak over de katholieke dialoogschool.

  De feestelijkheden vinden plaats in de foyer van Zaal Elckerlyc, Frankrijklei 87 te Antwerpen.

Pagina's