Nascholing

Dit luik bevat een overzicht van alle nascholingsprojecten voor internaten.

Inschrijven kan je hier.

Het overzicht van onze vormingsaanbod voor schooljaar 2017-2018 vind je hier. Voor al deze projecten kan je inschrijven via www.nascholing.be.

De beheerder kan de inschrijvingen voor de internaatsmedewerkers doen met de code van het internaat. Je kan in- en uitschrijven tot een maand vóór elke vorming.  Jouw ingeschreven deelnemers krijgen een persoonlijke code waarmee ze hun persoonlijke vormingskalender kunnen raadplegen en waarmee ze na de vorming een evaluatieblad kunnen doorsturen.  Na het doorsturen van de evaluatie kunnen zij hun attest van de vorming downloaden.

Let op:
De vzw Nascholing in het katholiek onderwijs aanvaardt vanaf het werkjaar 2014-2015 geen opleidingscheques als betaling voor deelname aan nascholingsinitiatieven. De reden hiervoor ligt in het feit dat onze professionalisering niet volledig voldoet aan de criteria die gesteld worden aan de aanwending van opleidingscheques zoals te lezen is op de website van de VDAB op https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.