Wat verwachten we van een lid van een directiecommissie?

Ken of ben je de geschikte kandidaat om in een directiecommissie te zetelen? Lees hier wat we van jou verwachten.

Als lid van een directiecommissie neem je een engagement op. Katholiek Onderwijs Vlaanderen veronderstelt dat je participeert in de debatten en standpunten formuleert namens de geleding die je vertegenwoordigt, dat je niet spreekt vanuit de eigen particuliere situatie en de thema’s bekijkt vanuit het algemeen belang van katholiek onderwijs. Dat betekent dat je bereid bent standpunten terug te koppelen naar je groep, en proactief ook een signaalfunctie hebt met betrekking tot dossiers (cf. organiek reglement, artikel 3, §7 (deontologische code)).