Muzische vorming

Voor het leergebied muzische vorming zijn er ontwikkelingsdoelen voor type 1,2 en 7 uitgewerkt. Schoolteams kunnen ontwikkelingsdoelen selecteren uit:

  • De ontwikkelingsdoelen die voor een bepaald onderwijstype zijn vastgelegd;
  • De eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs.
  • De ontwikkelingsdoelen die voor andere onderwijstypes zijn vastgelegd.

Curriculum Muzische Vorming

Type 7 Buitengewoon kleuteronderwijs uitgangspunten
Type 7 (Buiten)gewoon kleuteronderwijs ontwikkelingsdoelen

Type 1 uitgangspunten
Type 1 ontwikkelingsdoelen

Type 2 uitgangspunten
Type 2 ontwikkelingsdoelen

Type 8 uitgangspunten (uitgangspunten eindtermen)
Type 8 ontwikkelingsdoelen (eindtermen)

Type 7 uitgangspunten (eindtermen)
Type 7 ontwikkelingsdoelen (eindtermen)

Type 7 aanvullende OD uitgangspunten
Type 7 aanvullende  ontwikkelingsdoelen