Mutatie en nieuwe affectatie

Mits akkoord tussen het personeelslid en het schoolbestuur kan een vastbenoemd personeelslid worden geaffecteerd of gemuteerd.

Mits akkoord tussen het personeelslid en het schoolbestuur kan een vastbenoemd personeelslid worden geaffecteerd aan een andere instelling van hetzelfde bestuur, maar wel in hetzelfde ambt: in dit geval spreekt men van een nieuwe affectatie. Mits akkoord met het personeelslid kan zijn benoeming ook worden overgenomen door een ander bestuur, maar ook dan nog steeds binnen hetzelfde ambt. In dat geval gaat het om een mutatie.

Voor alle vragen i.v.m. mutatie en nieuwe affectatie kan je terecht bij de Dienst Personeel. (dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).