nieuwsbericht

Minimumtabellen en opbod tussen vakken

wo 22 maart 2023
Wat De Standaard vandaag schrijft (“Heel wat leerlingen zullen minder wetenschappen krijgen”) is manifest en aantoonbaar onjuist.

De essentie

sla link op in klembord

First things first: Scholen verwachten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen minimumtabellen. Die geven aan hoeveel uur nodig is om de minimumdoelen te bereiken. Met de nieuwe minimumtabellen slagen we erin om de leraren en scholen meer ruimte te geven en meer eigen keuzes te laten maken dan voordien: in de meeste leerjaren houden we vier lesuren per week vrij waardoor scholen zich een eigen profiel kunnen aanmeten en kunnen werken aan verdieping en specialisatie. Zo kunnen scholen kiezen om, wat vaak gebeurt, meer uren wetenschappen in te roosteren.

Die minimumtabellen komen niet uit de lucht gevallen: zij zijn gebaseerd op het resultaat van ontwikkelcommissies die de minimumdoelen bepalen. Daar buigen academische experts en leraren zich over wat leerlingen minstens moeten kennen, onder meer in functie van de doorstroom naar het hoger onderwijs (zoals Geneeskunde voor Wetenschappen-Wiskunde).

Ten derde willen we waarschuwen voor een opbod tussen de verschillende vakken. Daar wint niemand bij. Het aantal lesuren voor talen en wetenschappen optellen om dan te besluiten dat er te veel taaluren zijn, zoals in de open brief die de aanleiding is voor het artikel, is hoe dan ook geen intellectueel eerlijke oefening.

Ten slotte is het aantal lesuren dat wordt voorzien voor de specifieke vorming in wetenschappen in aso-richtingen (doorstroomfinaliteit) in het katholiek onderwijs nagenoeg hetzelfde gebleven tussen de oude en de nieuwe structuur.

De fact check

sla link op in klembord

Tijd voor een fact check van de beweringen in De Standaard:

Biologie in derde graad Wetenschappen-Wiskunde

sla link op in klembord

Claim: “Het aantal lesuren Biologie daalt van 4 naar 2 uur per week”

Realiteit:

  • Fysica blijft gelijk, Biologie verliest een half uur, Chemie krijgt een half uur extra in de minimumtabel. Er verdwijnt een half uur dat scholen naar keuze konden besteden aan Fysica of Chemie of Biologie of Aardrijkskunde.
  • Daartegenover staat dat de ruimte voor scholen om eigen keuzes te maken nu groter is dan ooit.

Wetenschapsvakken in de derde graad Economie-Wiskunde

sla link op in klembord

Claim: “Wetenschapsvakken gaan van 4 naar 3 uur per week”

Realiteit:

  • Onze vorige minimumtabel verplichtte scholen om beduidend meer dan het minimum aan te bieden. Nu maken we consequente minimumtabellen en krijgen scholen die keuze zelf. Via onze leerplannen sporen we scholen aan om ambitieus te blijven voor wetenschappen.
  • Voor succesvolle doorstroom naar het hoger onderwijs moet een minimum van drie lesuren volstaan. In Economie-Wiskunde ligt de nadruk nog meer dan voorheen op Economie en Wiskunde en is Informaticawetenschappen toegevoegd op basis van het doorstroomprofiel van de studierichting.

Wetenschapsvakken in oude Biotechnologische Wetenschappen en nieuwe Chemische STEM-Wetenschappen

sla link op in klembord

Claim: “Wetenschapsvakken dalen van 27 naar 15 uur per week”

Realiteit: Graag appelen met appelen vergelijken, want een oude tso-richting kunnen we niet zomaar vergelijken met een nieuwe richting in de doorstroomfinaliteit.

  • De oude richting Biotechnische Wetenschapen wordt Biotechnologische en Chemische Wetenschappen waarbij wetenschapsvakken van 11 naar 10 uur gaan. Scholen krijgen vier vrije uren, in plaats van nul voordien, om eigen keuzes te maken.
  • Het oude Techniek-Wetenschappen wordt Biotechnologische en Chemische STEM-Wetenschappen met 9,5 in plaats van 12 uren wetenschappen. Ook hier is er bijkomend vier uur vrije ruimte, en komt er vanaf nu een half uur Informaticawetenschappen bij.
  • Bovendien ligt het niveau van de algemene vorming in de doorstroomfinaliteit voortaan hoger dan in het oude tso, ook voor talen. Daarnaast vereisen nieuwe sleutelcompetenties (zoals burgerschap, financieel-economische competenties…) bijkomende onderwijstijd.

Tijd voor praktijk in het tso

sla link op in klembord

Claim: “Ook voor het praktische luik – bijvoorbeeld labo’s – is er minder tijd”

Realiteit:

  • Je kan geen één-op-één vergelijking maken tussen het oude tso en de nieuwe domeingebonden doorstroom. Bijvoorbeeld: de huidige leerlingen Techniek-Wetenschappen zullen in de toekomst Biotechnologische en Chemische STEM-Wetenschappen (doorstroomfinaliteit) volgen of Biotechnologische en Chemische Technieken (dubbele finaliteit)
  • Ook hier houden we vier uur per leerjaar vrije ruimte voor eigen keuzes van de school.