Meesters-, vak en dienstpersoneel (MVD-personeel)

De term Meesters-, vak- en dienstpersoneel wordt soms gebruikt om het arbeiderspersoneel aan te duiden, d.w.z. de contractuele personeelsleden die vallen onder Paritair Comité 152. 

Meer informatie hierover vind je onder het thema Contractuele personeelsleden