Monique De Ridder
Pedagogisch begeleider

Centrumbegeleider

  • Coördinatie curriculumontwikkeling (opleidingsprofielen, leerplannen  ...)
  • Leerplanimplementatie
  • EVC-beleid
  • Vlaamse Kwalificatiestructuur (inschalingen)
02 507 06 08 - 0492 73 26 45