Marijke Van Bogaert
Persverantwoordelijke (ad interim)
02 507 06 65 - 0495 48 88 40