Katrien Bressers
Pedagogisch begeleider
  • Inclusie - leerlingenbegeleiding, accent zorgbreed onderwijs so
  • Welbevinden van leerlingen
  • HERGO-moderator
  • Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)
  • Schoolorganisatie
  • Evaluatie en studiebekrachtiging
02 507 07 25