Lokaal onderhandelingscomité (LOC)

Voor de goede werking van de school, het centrum of het internaat zijn betrokkenheid en inspraak van het personeel erg belangrijk. De meeste instellingen bieden die mogelijkheid via het lokaal onderhandelingscomité (LOC): de wetgever heeft de bevoegdheden daarvan specifiek afgestemd op de onderwijssituatie. Andere instellingen hebben een ondernemingsraad. Op niveau van de scholengemeenschap is het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap actief (OCSG).

Meer informatie hierover vind je onder het thema Overleg en inspraak.