persbericht

Lerarentekort: Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil loopbaandebat heropstarten

ma 7 januari 2019
Bij de start van het tweede trimester kampen opnieuw heel wat basis- en secundaire scholen met een tekort aan beschikbare leraren. Volgens de VDAB is dat tekort dubbel zo groot als op hetzelfde moment vorig jaar. Daarom wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen doortastende maatregelen. “De vraag naar nieuwe leraren zal de komende jaren groot blijven”, waarschuwt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Ook in de toekomst willen we aan onze jongeren het beste onderwijs blijven bieden. Daarom zien we drie maatregelen die nodig zijn: naast een wervingscampagne moeten we ook zij-instromers stimuleren om in het onderwijs te stappen en kunnen we de onderwijscarrière aantrekkelijker maken.”

Anciënniteit voor zij-instromers en jaaropdracht

sla link op in klembord

Mensen die ervoor kiezen om hun carrière een nieuwe wending te geven en in het onderwijs te stappen, verliezen vandaag de anciënniteit die zij in hun loopbaan hebben opgebouwd. Dat moet anders. De anciënniteit van zij-instromers sterker erkennen kan de toegang tot het lerarenberoep stimuleren.

“Binnen het loopbaandebat willen we absolute prioriteit geven aan de opdracht van de leraar”, zegt Lieven Boeve. Daarbij wordt de opdracht van de leraar herbekeken met een jaaropdracht die werkelijk weergeeft wat de leraar doet en zo differentiatie mogelijk maakt. “Dan zouden beginnende leraren bijvoorbeeld van niet-lesgebonden opdrachten kunnen worden vrijgesteld, terwijl meer ervaren leraren de ruimte krijgen om bijvoorbeeld startende leraren te coachen of didactische uitstappen voor te bereiden.”

Een positieve wervingscampagne

sla link op in klembord

“In de loop van het schooljaar is het soms moeilijk om vacatures in te vullen”, erkent Lieven Boeve. “Bij knelpuntvakken als wiskunde, Frans en technische vakken zien we dit duidelijk.”

“De berichtgeving rond leraren is vaak negatief en dat is jammer”, vindt Lieven Boeve. “Mogen meewerken aan de vorming van jonge mensen is zo’n mooi en kostbaar beroep.” Om het lerarentekort het hoofd te bieden, wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen graag een sterke en positieve wervingscampagne, waarbij de overheid en alle onderwijspartners de handen in elkaar slaan. “Op die manier kunnen we competente en gepassioneerde leraren aantrekken”, duidt Lieven Boeve.