Katholieke dialoogschool in de praktijk

Een katholieke dialoogschool wil vanuit haar traditie leerlingen vormen zodat zij de toekomst vorm kunnen geven. Op die manier draagt een katholieke dialoogschool bij aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving. Op deze pagina geven we meer duiding en voorbeelden uit de praktijk, om te tonen wat vorming op een katholieke dialoogschool kan inhouden.

Wegwijzers naar bijbelse intuïties

Wegwijzers verbinden de vormingsopdracht van een school met haar bijbels-christelijke inspiratie. Zij tonen de school, leraren en leerlingen een weg om hun pedagogische idealen te realiseren. Ze vertellen het verhaal van de school in samenhang met betekenisvolle verhalen uit Bijbel en traditie. Inspirerende wegwijzers zijn uniciteit in verbondenheid, kwetsbaarheid en belofte, gastvrijheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, verbeelding en generositeit. Scholen kunnen sommige wegwijzers beklemtonen of andere wegwijzers, belangrijk vanuit de eigen inspiratie of traditie, naar voren schuiven.

Uniciteit in verbondenheid

Vanuit een christelijke mensvisie erkennen en waarderen we ieder mens als een uniek persoon met eigen mogelijkheden en beperkingen, een eigen geschiedenis en persoonlijkheid. Een persoon die kansen tot groei krijgt omdat hij zich fundamenteel verbonden weet en in relatie staat met zichzelf, de ander, de wereld, de Andere.

Kwetsbaarheid en belofte

Elke mens is kwetsbaar, maar houdt tegelijk een belofte in. Enkel als we beide elementen samenhouden, kijken we met twee ogen naar de mens en krijgen we een dieptezicht op de mens.

Gastvrijheid

Geïnspireerd door de gastvrije houding van Jezus, houdt de katholieke dialoogschool de ruimte voor dialoog voortdurend open. Groepen komen zo niet tegenover elkaar te staan, maar bouwen vreedzaam, met respect voor verschil één diverse samenleving op.

Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid betekent dat we in de school, als in een maatschappij in het klein, werken aan de waarden van een democratische samenleving. Katholieke dialoogscholen dragen bij aan een rechtvaardig onderwijssysteem en aan een samenleving waar een plaats is voor iedereen, aan een wereld waar ook God van droomt.

Duurzaamheid

De druk op het biotoop aarde wordt zo groot dat een houdbaar evenwicht tussen mens-zijn, economie en ecologie noodzakelijk wordt. Katholieke dialoogscholen nemen het voortouw in vanuit de overtuiging dat de natuur, maar ook het leven van mens en dier niet eindeloos maakbaar en manipuleerbaar zijn.

Verbeelding

Profeten van vroeger en nu roepen ons op om ons een wereld te verbeelden zoals God die droomt en dit visioen waar te maken. Verbeelding geeft ruimte aan het onbeheersbare, heeft oog voor wat niet onmiddellijk nuttig is, voor het esthetische, literaire, filosofische, spirituele.

Generositeit

In het christendom weten we ons als gelovigen uitgenodigd om vanuit Gods liefde te bestaan en om van die liefde een bescheiden teken te geven in de wereld om ons heen. Ons geborgen weten in Gods liefde helpt ons genereus nieuwe kansen te bieden en te vergeven.

De schooleigen inspiratie

Elke katholieke school heeft haar eigen verhaal van ontmoeten, vertrouwen en verbinden. Scholen willen leerlingen en ouders hierin meenemen. Het is een verhaal dat wordt geïnspireerd door de katholieke traditie van de stichters van de school, door de spiritualiteit die aan de basis ligt van het schooleigen opvoedingsproject, door het parochiale leven waar de school mee verbonden is, …

18 mei 2018

Voor schilder- en renovatiewerken werden alle kruisbeelden uit het Sint-Jozef-Klein-Seminarie gehaald. Dat bracht leraren op een lumineus idee om hun leraren uit te dagen.

30 maart 2018

Om stil te staan bij Goede Vrijdag maakten achttien leerlingen Toegepaste Beeldende Kunsten van Heilige Familie Ieper samen met Peter Deltour een heel ‘eigen’ en ‘eigentijdse’ interpretatie van de 14 staties van de kruisweg: Er is zo goed als geen kruis meer te zien. Alleen de emoties blijven over en zo wordt het kruis juist bijzonder voelbaar.

15 januari 2018

Lees je de getuigenissen van twee deelnemers aan de bezinning voor onderwijsmensen in de abdij van Averbode, in november 2017 met Christa Damen als begeleider. Geven ze je de smaak om ook zelf in een bezinningsbad te duiken? Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar immers nodig.

18 december 2017

Een katholieke dialoogschool wil uitdrukkelijk nadenken over haar katholieke identiteit en over de manier waarop zij die katholieke identiteit kan beleven. Zij kan dan ook niet om voglende vragen heen:

06 september 2017

Pieter Delanoy (33) is een jonge priester-leraar in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Iedere zomer brengt hij door in Zuid-Afrika. De township Ocean View is zijn tweede thuis geworden. En de geboorteplaats van Boeta vzw.