persbericht

Katholiek volwassenenonderwijs lanceert volledig digitaal aanbod LEAH

vr 21 januari 2022
7 van 8 katholieke centra voor volwassenenonderwijs lanceren vandaag LEAH (LEarning At Home), een opleidingsaanbod dat volledig digitaal af te werken is. Daarmee bundelen de zeven CVO’s, die vandaag samen 75.000 cursisten tellen, hun opleidingsaanbod voor afstandsonderwijs op één centraal platform en spreken ze nieuwe doelgroepen aan. Zo spelen ze in op de groeiende nood aan levenslang leren en de vraag van cursisten naar voldoende flexibiliteit. LEAH wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Vlaamse overheid voor de relance van het volwassenenonderwijs.

Karel Moestermans, directeur CVO Creo en projectleider LEAH: “Met LEAH geeft het volwassenenonderwijs zijn rol als expert levenslang leren opnieuw een innovatieve boost. Over de grenzen van CVO’s nu al meer dan 170 opleidingen aanbieden, waar men los van tijd en ruimte zichzelf kan bij- en omscholen, is een knap staaltje van geïntegreerd samenwerken ten dienste van de cursist.”

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: “Elk nadeel heeft zijn voordeel. We maken van de coronanood een deugd en grijpen de coronacrisis aan om de digitale achterstand om te buigen in een voorsprong. Zo zorgen we ook voor meer onderwijskwaliteit.”

Bart Somers, Vlaams minister van Inburgering: “Afstandsonderwijs is een ongelooflijk belangrijk instrument voor nieuwe Vlamingen. We vragen veel van hen: Nederlands leren, maatschappelijk oriëntatie, actief worden op de arbeidsmarkt. We leggen de lat hoog, maar dat mag ook. We ondersteunen hen daar ook bij. Door afstandsonderwijs wordt de combinatie van werken, het eigen huishouden en Nederlands leren mogelijk.”

Sven Gatz, Brussels minister van Onderwijs: “We zetten mee in op een grote variatie en hoge kwaliteit voor het afstandsonderwijs, met extra aandacht voor gelijke kansen en het leren van talen. LEAH is dus een welgekomen initiatief.”

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Als werknemer is het belangrijk om regelmatig bij te scholen, maar levenslang en levensbreed leren gaat ook om continue vorming en persoonlijke ontwikkeling. Het stimuleert mensen om te participeren als actieve en verantwoordelijke burgers aan deze snel veranderende samenleving. En ze biedt mensen een horizon van cultuur, identiteit en betekenis.”

Divers aanbod voor deelname aan de arbeidsmarkt en de samenleving

sla link op in klembord

Een diploma secundair onderwijs, ICT, vreemde talen, NT2 (Nederlands als tweede taal), zorg, ondernemerschap, fotografie, hair & beauty… geïnteresseerde cursisten kunnen vanaf nu een resem opleidingen van thuis uit volgen. Door de krachten te bundelen brengen de CVO’s een rijk en complementair aanbod dat even divers is als dat van het contactonderwijs. Cursisten kunnen zowel kiezen voor losse, korte modules als voor volledige opleidingen. Ook anderstaligen vinden een uitgebreid aanbod op LEAH.

De opleidingen worden aangeboden als individueel traject of als groepstraject. In het eerste geval volgen cursisten volledig zelfstandig en op eigen tempo een leerpad, met diverse begeleidingsmomenten. De groepstrajecten bestaan uit live streamingsessies waarbij een groep mensen op hetzelfde moment online les krijgt. In beide formules wordt de leerstof getoetst via permanente evaluatie.

Volwassenenonderwijs op maat van nieuwe doelgroepen

sla link op in klembord

Afstandsonderwijs is dus niet plaatsgebonden, maar de allergrootste troef voor de CVO’s is evenwel dat ze met afstandsonderwijs een nieuw publiek kunnen aanspreken met een uitgebreid aanbod. Zo kunnen werkende mensen die na de werkuren weinig tijd hebben, alsnog een opleiding volgen. Ook voor bedrijven zijn de CVO’s een opleidingspartner die vandaag nog te weinig gekend is. In het LEAH-aanbod vinden bedrijven een ruime keuze aan opleidingen voor de bij- of omscholing van hun werknemers. Een derde doelgroep zijn mensen die liever op eigen tempo volledig zelfstandig willen leren. Ook deze groep werd tot nu toe onvoldoende bereikt met contactonderwijs.

“Zo lopen onze CVO’s voorop in de innovatie en samenwerking binnen het volwassenenonderwijs”, zegt Lieven Boeve.

Vlaanderenbrede en wereldwijde dekking

sla link op in klembord

Onder invloed van de coronacrisis besloten katholieke centra voor volwassenenonderwijs van de nood een deugd te maken. Het opleidingsaanbod voor afstandsonderwijs werd versneld uitgebouwd en uitgebreid. De zeven CVO’s kozen er bewust voor om dat samen te doen, zodat ze een zo breed mogelijk aanbod samen kunnen stellen, georganiseerd vanuit Vlaanderen en beschikbaar in de hele wereld.

De CVO’s CLT (regio Vlaams-Brabant), Miras (regio Kortrijk, Westhoek, Oostende en Brugge), KISP (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen), Creo (regio Roeselare en Kortrijk), HIK (Antwerpen, Kempen, Limburg), Lethas (Brussel) en Qrios (Limburg en Vlaams-Brabant) slaan de handen in elkaar om hun aanbod van opleidingen op afstand samen te brengen op één platform. LEAH (LEarning At Home) is de gemeenschappelijke merknaam die op de respectievelijke websites van de CVO’s wordt gebruikt om het aanbod afstandsonderwijs te promoten.