persbericht

Katholiek Onderwijs Vlaanderen tevreden met energiesteun Vlaamse regering

vr 30 september 2022
Ook het onderwijs kijkt aan tegen een grote energiecrisis. De Vlaamse regering maakt daarom middelen vrij om scholen te ondersteunen.

“We zijn tevreden dat de regering naar het werkveld geluisterd heeft”, reageert Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Door de voorafname op de indexering van de werkingsmiddelen in alle onderwijsniveaus (ook internaten) worden die meer inflatiebestendig en kunnen scholen sneller over de nodige middelen beschikken om hun energiefacturen te betalen. De eenmalige energietoeslag voor energie-intensieve studierichtingen in het technisch en beroepsonderwijs zorgt voor bijkomende steun waar de noden het hoogst zijn.” Er zijn voorts honderd miljoen beschikbaar voor energieleningen om ook structureel het energieverbruik aan te pakken.

In de begroting van 2023 krijgen ook andere onderwijskwesties een antwoord. Zo worden extra middelen voorzien voor het basisonderwijs, die zeker nodig zullen zijn om de schoolleider de noodzakelijke beleidsondersteuning te bieden. De begroting heeft ook oog voor de meest kwetsbare leerlingen met tien miljoen extra voor busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs, een al veelvuldig gesignaleerd probleem. Er komt daarnaast een extra telmoment op 1 oktober in het buitengewoon onderwijs, wat betekent dat de financiering van de buitengewone scholen dichter bij het reële leerlingenaantal zal liggen. In het volwassenenonderwijs komt er een verhoging van de werkingsmiddelen van één miljoen euro. Lieven Boeve besluit: “Er is voorts wat extra beleidsruimte voorzien waarvan wij verwachten dat die ingezet kan worden om bijkomend de gevolgen van het lerarentekort aan te pakken.”