Referentiekader Internaatskwaliteit

Tijdens schooljaar 2018-19 ontwikkelde de overheid in samenwerking met een stuurgroep het Referentiekader voor Internaatskwaliteit (RiK).  Het referentiekader voor internaatskwaliteit beschrijft de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van internaten. 

Het referentiekader internaatskwaliteit (RiK) brengt factoren bij mekaar die het bereiken van de maatschappelijke verwachtingen positief beïnvloeden. Het gaat om verwachtingen waarover belanghebbenden en betrokkenen het samen eens zijn. Ze weerspiegelen de beleidskracht van de Vlaamse onderwijsinternaten en waarderen de professionaliteit van de internaatsteams. Het referentiekader biedt houvast en respecteert de autonomie van ieder onderwijsinternaat.

Het referentiekader kwam tot stand zonder een sluitend en specifiek regelgevend kader, maar houdt wel rekening met de Universele Rechten van het Kind. Het referentiekader is daarnaast ook een leidraad voor het nemen van overheidsengagementen die internaten in staat moeten stellen om de maatschappelijke verwachtingen uit dit referentiekader te kunnen realiseren. Dit kan onder meer via het uitwerken van een aangepast regelgevend kader.

Het RiK bestaat uit 23 kwaliteitsverwachtingen die concreet geëxpliciteerd zijn in kwaliteitsbeelden.