Internaat kiezen

Kiezen voor een internaat is een bewuste keuze maken om je kind te laten opgroeien in een hechte leefgemeenschap met een warme structuur, waar oog is voor zowel de persoonlijke ontplooiing als de sociale ontwikkeling van je kind en waar er ook waarden en normen worden meegegeven.  
 
Deze warme structuur kan rust brengen in een wereld vol keuzes en afleidingen. Ook is het voor ouders een cadeau bondgenoten te vinden, die samen dit kind of deze jongere helpen groeien, ook in de schoolloopbaan. Opvoeden is steeds een weg van vallen en opstaan, van kansen geven en nabij blijven. We willen met onze internaten een aanvullende warme tweede thuis zijn.  
 

Hoe vind je een geschikt internaat?  

sla link op in klembord

Bij de keuze van een internaat, hou je met een aantal zaken rekening. De eerste vraag is uiteraard of er nog vrije plaatsen zijn.

Eigen pedagogisch project 

sla link op in klembord

Elk internaat heeft een eigen pedagogisch project waar bepaalde accenten belangrijk zijn. Je gaat daarom dus best vooraf ter plaatse op bezoek met je zoon of dochter om de werking en de aanpak te ontdekken en de sfeer in het internaat echt te kunnen proeven.  Indien je kunt langsgaan wanneer de internen aanwezig zijn (vanaf 16 uur behalve op vrijdag), geeft dit meteen een realistischer beeld. Via deze bezoeken kom je makkelijker te weten waar je je het meeste thuis voelt.  

Keuze van het kind 

sla link op in klembord

Het internaat gaat graag het gesprek aan met je kind zelf. Hoe staat hij/zij hier tegenover? Wat is voor hem/haar belangrijk?  Het kan erg spannend zijn ergens te starten in een groepscontext. Wanneer dit ook een persoonlijke keuze is, loopt het vaak soepeler.  

Openingsdagen 

sla link op in klembord

Een aantal internaten zijn op zondagavond al open. Die vraag kun je best ook vooraf stellen, net als alle andere info die je wenst te weten.  

Ouderbetrokkenheid 

sla link op in klembord

Een andere belangrijke vraag gaat over de wederzijdse betrokkenheid tussen internaat en ouders. Hoe kom ik te weten hoe het gaat met mijn kind? Wat wordt er van mij als ouder verwacht? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? 

Afstand en vervoer 

sla link op in klembord

De afstand tot het internaat speelt voor sommige ouders een minder cruciale rol.  De verplaatsingen zijn namelijk minimaal: één keer op zondagavond of maandagochtend en één keer op vrijdagavond.  
Wat betreft de afstand internaat-school: internaten bevinden zich soms vlakbij een school van keuze of gaan met ouders in gesprek over de beste verplaatsingsmogelijkheid van en naar school.  Sommige internaten voorzien zelf vervoer. 

Internatenzoeker

sla link op in klembord

De internaten hebben meestal een eigen website waar je alvast meer kan te weten komen. We geven je hieronder een lijst van internaten per regio.

Daarnaast kun je met de internatenzoeker op onze website ook de contactgegevens vinden: instellingenzoeker.katholiekonderwijs.vlaanderen. Vul in het zoekveld gemeente of postcode in en geeft eventueel aanvullende selectiecriteria op. Voor meer informatie of om een afspraak te maken, neem je best vooraf contact met een of meerdere internaten van jouw keuze.

Veel succes en welkom in de grote internaatsfamilie