Inschrijvingen in het secundair onderwijs

Regelgeving

Elke start van de schoolloopbaan van een leerling begint bij een kwaliteitsvolle inschrijving. Deze is gebonden aan heel strikte regelgeving. Op deze pagina kan je meer informatie terugvinden over het inschrijvingsrecht op zich, maar we gaan ook dieper in op die zaken die er nog extra bij komen in bijzondere situaties. We denken bijvoorbeeld aan het instellen van een aanmeldingsprocedure, het inschrijven van een leerling met een verslag in het gewoon onderwijs, ... 

Meer informatie kun je vinden in:

 

Documentatie

24 september 2020

Wil je voor de inschrijving van leerlingen werken met een aanmeldingsprocedure, dan moet je dit aanvragen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook als je een dossier wilt voorzetten dat eerder door die Commissie voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, moet je dit aan de Commissie laten weten.

20 mei 2020

Gisteren werden de richtlijnen van de overheid over inschrijvingen bijgewerkt en opnieuw gecommuniceerd via Schooldirect. We lezen dat fysieke inschrijvingen verboden blijven tot en met 31 augustus. Inschrijven op afstand blijft tot dan de regel.

19 mei 2020

Eerder berichtten we dat de inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid is vereist, wellicht ook na de richtdatum van 18 mei niet mogelijk zouden zijn. Duidelijk is nu dat die fysieke inschrijvingen niet meer mogen tot 31 augustus.

20 november 2019

Gisteren publiceerde AGODI de aangepaste omzendbrieven over het inschrijvingsrecht.
Met die aanpassingen is meteen ook duidelijk dat de verwachte financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen beschikbaar is. Daarnaast wordt er ook duidelijkheid gegeven over de wijze waarop scholen voor gewoon onderwijs de melding doen als ze willen werken met digitale aanmeldingen.