Inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs

Regelgeving

bubao

buso

De bestaande inschrijvingsregels konden niet verhinderen dat voor sommige scholen nog steeds kampeerrijen gevormd werden tijdens inschrijvingsperiodes. Daarnaast waren er ook heel wat scholen die complexe inschrijvingsregels moesten volgen, hoewel ze toch elke leerling konden inschrijven.

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord waardoor kamperen voor de school tot het verleden behoort. Ook schaft ze voor scholen die niet moeten weigeren, de meeste inschrijvingsregels af. De grondwettelijk gewaarborgde vrije schoolkeuze blijft daarbij het leidend principe. Ook het maximaliseren van de capaciteit van scholen blijft een doel. 

De volgende twee uitgangspunten vormen de basis van de wijzigingen:

  • Scholen met genoeg plaats gaan in op elke inschrijvingsvraag en weigeren niemand. Voor die scholen vervallen heel wat regels en worden inschrijvingen eenvoudiger.
  • Scholen met capaciteitstekort die (mogelijk) moeten weigeren, worden verplicht om leerlingen (al dan niet digitaal) aan te laten melden vooraleer ze in te schrijven.