Regelgeving

bubao

Decreet Basisonderwijs

De regelgeving omtrent het inschrijvingsrecht in het buitengewoon basisonderwijs vindt u terug (onder Afdeling 3: Recht op inschrijving,) in de artikelen 37 bis t.e.m. 37 vicies septies van het Decreet Basisonderwijs.

De regelgeving omtrent de toelatingsvoorwaarden in het buitengewoon basisonderwijs vindt u terug (onder Onderafdeling A: Algemene toelatingsvoorwaarden voor het basisonderwijs) in de artikelen 12, 13, 14, 15, 17 en 19 van  het Decreet Basisonderwijs.

Omzendbrief betreffende inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs

Omzendbrief betreffende toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs

Omzendbrief betreffende toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs. (BaO/2007/02)

buso

Codex Secundair Onderwijs

De regelgeving omtrent het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs vindt u terug (onder Titel 2, hoofdstuk 1/1: Recht op inschrijving,) in de artikelen 110/1 t.e.m. 110/27 van de Codex Secundair Onderwijs

De regelgeving omtrent de toelatingsvoorwaarden in het secundair onderwijs vindt u terug  (onder Hoofdstuk 2, Afdeling 1: toelatingsvoorwaarden) artikelen 291 tot 295 van de Codex Secundair Onderwijs.

Omzendbrief betreffende de structuur en organisatie van het BuSO

Onder punt 3 van de omzendbrief betreffende de structuur en de organisatie van het BuSO (SO/2011/03/BuSO) vindt u de toelatingsvoorwaarden terug voor leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs

Omzendbrief betreffende inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs

Omzendbrief betreffende inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs. (SO/2012/01)

Documentatie

bubao

Model inschrijvingsregister

In de omzendbrief betreffende het inschrijvingsregister basisonderwijs vindt u als bijlage de modellen van inschrijvingsregister voor het schooljaar 2012-2013.

Model weigeringsformulier

Een model van weigeringsformulier vindt u in de bijlage van de omzendbrief betreffende het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs. Opgelet, er is een onderscheid tussen LOP en niet-LOP.

Bronnenregister toelatingsvoorwaarden

Bronnenregister inschrijvingsrecht

Bronnenregister inschrijvingsrecht buitengewoon basisonderwijs.

buso

Model inschrijvingsregister

In deze omzendbrief betreffende het inschrijvingsregister secundair onderwijs vindt u als bijlage de modellen inschrijvingsregister voor het schooljaar 2012-2013.

Model weigeringsformulier

Een model van weigeringsformulier vindt u in de bijlage van de omzendbrief betreffende het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs. Opgelet, er is een onderscheid tussen LOP en niet-LOP.