ICT en mediaopvoeding in het leerplichtonderwijs

ICT en mediaopvoeding zijn belangrijk voor hedendaags kwaliteitsvol onderwijs.

Als we de leerlingen willen helpen om zichzelf te realiseren in de samenleving van vandaag en morgen, dan moeten we ze ook competent maken in het omgaan met media en informatie- en communicatietechnologie die hun leven alsmaar meer beheerst.

De pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek onderwijs Vlaanderen ondersteunt scholen bij de implementatie hiervan. Je kunt hiervoor terecht bij:

Basisonderwijs

  • Marcel Vanlommel 
  • Roel Aerts

Secundair onderwijs

  • Greet Vanderbiesen

Buitengewoon onderwijs

  • Wim Rongé

Nascholing

  • Door het Katholiek onderwijs Vlaanderen worden verschillende nascholingen ICT georganiseerd voor schoolteams, de leerkracht en de ICT-coördinator.