ICT-DIA voor begin en einde eerste graad

Onlinetoepassingen om de ICT-vaardigheden van de jongeren van de eerste graad van het secundair onderwijs in kaart te brengen. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft ICT-DIA 1 en ICT-DIA 2 ontwikkeld. Met ICT-DIA 1 kun je de beginsituatie bij de instroom in de eerste graad in kaart brengen. ICT-DIA 2 is het ideale middel om de, in de loop van de eerste graad, bereikte vorderingen op gebied van ICT te achterhalen.

Als resultaat van beide DIA’s worden uitgebreide rapporten gegenereerd waaruit de situatie op het niveau van de leerling, de klas en de school afgeleid kan worden. Scholen en leerkrachten kunnen die gegevens gebruiken om de gepaste organisatorische maatregelen te nemen op klas- en schoolniveau, zodat alle leerlingen op het einde van de eerste graad de doelstellingen van het raamplan ICT bereiken. Meer info lees je in de mededeling M-VVKSO-2014-047.

De ICT-DIA staat elk schooljaar open vanaf eind augustus tot eind januari voor het aanmaken van accounts voor de leerlingen en het afleggen van de proef. ICT-DIA2 staat ook open vanaf 1 mei tot het einde van het schooljaar. Je vindt de proef op http://ictdia.katholiekonderwijs.vlaanderen/. Als school kun je aanmelden met de aanmeldgegevens van katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Met al je vragen kun je terecht bij ict-dia [at] katholiekonderwijs.vlaanderen