ICT, Buitengewoon Wijs!

ICT en media nemen een belangrijke plaats in, zeker in het Buitengewoon Onderwijs.

Naast het didactisch inzetten van diverse ICT-toepassingen wordt in het Buitengewoon Onderwijs ICT vaak gebruikt voor het compenseren van leer- en ontwikkel moeilijkheden bij leerlingen.

Voor een goede ICT-integratie in de school zijn volgende elementen in evenwicht:

  • Visie
  • Deskundigheid van de leerkrachten
  • Software en inhoud
  • Infrastructuur

Curriculum ICT:

Mediawijs:

Mediawijsheid is een thema dat raakt aan diverse aspecten van de beleidsvoering, zoals media, innovatie, jeugd, onderwijs, cultuur, welzijn en armoedebestrijding. Meer info lees je in de conceptnota van de Vlaamse regering.

Nascholing: