Globale puntenenveloppe

Elke school voor secundair onderwijs genereert niet enkel uren-leraar (gewoon so) of lesuren (buso), maar ook een aantal punten. Deze punten worden echter toegekend aan de scholengemeenschap als geheel. Ook al wordt de omvang van de globale puntenenveloppe berekend met parameters waarin de vroegere normen voor de verschillende ambten (adjunct-directeur, technisch adviseur, ondersteunend personeel …) nog duidelijk herkenbaar zijn, toch zijn deze punten “ongekleurd” en kunnen ze voor (haast) alle ambten worden aangewend.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Omkadering >  gewoon so of > buso.