Evaluatie en studiebekrachtiging in het basisonderwijs

Tijdens een gesprek in de klas, bij een groepswerk, tijdens leeractiviteiten waarbij de leerling zich bewust of onbewust bijstuurt, kortom tijdens het hele leerproces wordt voortdurend geëvalueerd. Grondig en transparant evalueren helpt de klassenraad om doordacht te werk te gaan en om de beste beslissing in het belang van de leerling te nemen. Zowel formatieve als summatieve evaluatie hebben daarin een plaats: formatieve evaluatie om de opvolging van de zorg voor de leerling in kaart te brengen, summatieve evaluatie om een uiteindelijke afweging te maken over de evolutie van de leerling in zijn eigen leerproces en ten aanzien van wat aan het eind van de basisschool verwacht wordt. In het schema “Ontwerpen van krachtige leeromgevingen met Zill” omvat leerlingen evalueren vier aspecten: verzamelen, beoordelen, handelen en communiceren. 

Op deze pagina vind je meer informatie over het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs en het proces dat daaraan voorafgaat.

Regelgeving

Documentatie