Functiebeschrijving en functioneringsgesprekken

Het werken met een functiebeschrijving en het voeren van functioneringsgesprekken hangt samen met een cultuur van betrokkenheid en participatie van de personeelsleden. De functioneringsgesprekken zijn een belangrijke communicatielijn tussen personeelslid en directie, en zijn daarom cruciaal. De evaluatie is het sluitstuk van de professionalisering: personeelsleden die hun werk goed doen, zullen daarin bevestigd worden. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de evaluatie tot een “onvoldoende” leiden. 

Meer informatie hierover vind je onder het thema Evaluatie en loopbaanbegeleiding