FAQ LLinkid

We bundelden de meest voorkomende vragen rond LLinkid per thema en voorzagen die van een antwoord.

VRAAG

ANTWOORD

ACCOUNTS en GROEPEN

Moeten de leerkrachten, om op Llinkid te kunnen werken, door de directeur toegevoegd zijn?

Ja, eerst nodigt de directeur de leerkracht uit. Dat gebeurt vanuit mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen waar de directeur de e-mailadressen van alle leerkrachten van het team kan ingeven (via  kopiëren en plakken). Het systeem verstuurt vervolgens de leerkrachten een uitnodiging. Via de uitnodiging zullen de leerkrachten zich kunnen registreren of aanmelden (als ze al een account hebben bij KathOndVla).
--> handleiding aanmelden en registeren
--> handleiding team beheren

Kan je meer dan 1 persoon coördinator maken en kan je de directeursrechten doorgeven? 

Dat is inderdaad mogelijk. Bij de aanmaak van een groep kiest de school een coördinator. Ze kan ook aan extra personen dezelfde rechten geven. Dat gebeurt in mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen bij Groepen.

GEMEENSCHAPPELIJKE LEERPLANNEN EN DE DISTRIBUTIE

Wanneer de school doelen uit het Gemeenschappelijk funderend leerplan in de definitieve versie toekent, zal ze dat werk dan kunnen meenemen naar het volgende schooljaar?

De school zal inderdaad het werk van het ene schooljaar in LLinkid kunnen overnemen naar het volgende schooljaar. In het nieuwe schooljaar kan ze dan aanpassingen doorvoeren of leerplannen verwijderen.

Als je in het Gemeenschappelijk funderend leerplan een bepaald vak aan een doelstelling koppelt, komt die doelstelling van het Gemeenschappelijk funderend leerplan ook terecht in het vorderingsplan of het leerplan van dat bepaalde vak?

Toegewezen doelen komen inderdaad onderaan in het betrokken leerplan terecht, waarna er de mogelijkheid bestaat ze ook op te nemen in het vorderingsplan, dat gebaseerd is op het betrokken leerplan.

Kan je als leerkracht doelen uit het Gemeenschappelijk funderend leerplan kiezen, als deze niet aan één van je vakleerplannen vastgehaakt zijn?

De directeur of de persoon die rechten heeft doorgekregen wijst gemeenschappelijke doelen toe. Vind je dat er extra doelen een plaats in jouw leerplan kunnen vinden, kan je dat best via je directeur regelen.

Kan je nog wijzigingen aanbrengen in de verdeling van de doelen van het Gemeenschappelijk funderend leerplan? Indien ja, worden de leerplannen die vasthangen aan het schoolleerplan dan ook mee geüpdatet?

Ja, als directeur (of gedelegeerde) kan je altijd de verdeling van de gemeenschappelijke doelen aanpassen. Die aanpassingen zullen automatisch doorgevoerd worden in de betrokken leerplannen.

Bij het toekennen van de leerplandoelen uit het gemeenschappelijk funderend leerplan kunnen scholen kiezen voor de suggestie school of project. Kan je ze op de een of andere manier zichtbaar toekennen aan ‘school’ of ‘project’ in de tool?

Daarvoor kun je gebruik maken van eigen doelenkaders.Je maakt dan bijvoorbeeld een doelenkader aan voor een project, waarna je aan dit project de doelen kunt koppelen.

--> handleiding eigen doelenkaders

 LEERPLANNEN

Kan je persoonlijk gemaakte leerplannen (met mannetje vooraan) ook weer verwijderen?

Dat kan door op de knop verwijderen te klikken, die verschijnt bij het leerplan dat je wil verwijderen. Dit lukt echter niet wanneer je al een vorderingsplan hebt gemaakt dat gebaseerd is op dit leerplan. Daarvoor moet je eerst het vorderingsplan zelf verwijderen.

Een vakcoördinator maakt een vakleerplan. Een leerkracht werkt verder en het wordt een persoonlijk leerplan. Kunnen er dan nog wijzigingen in het vakleerplan gemaakt worden die ook automatisch aangepast worden in het persoonlijke leerplan dat gemaakt is op basis van het oorspronkelijke vakleerplan?

Ja, aanpassingen die de school op een ‘hoger echelon’ maakt, worden automatisch aangepast in de ‘onderliggende’ leerplannen.

Als je een leerplan voor een basisoptie aanmaakt moet je een basisoptie kiezen. Is er geen mogelijkheid 1A of 1B aan de lijst met basisopties toe te voegen?

Wanneer je een leerplan voor 1A of 1B wil maken, maak je de keuze voor de A-stroom of B-stroom. Achterliggend worden dan automatisch kopieën van het leerplan aangemaakt voor alle basisopties die de school aanbiedt. Die worden in de lijst weggestopt achter het zwarte driehoekje.

Komt er visueel een onderscheid tussen de prioriteiten van een school en die van een vakgroep? Bv. met een andere kleur ? Het gaat dan over de prioriteiten die rechts bovenaan zichtbaar zijn in het leerplan.

In de huidige versie kan de school alleen schoolkeuzes maken. In een latere versie zullen ook groepen keuzes kunnen maken en zullen die verschillend zichtbaar zijn.

Kan je keuzes die je in het schooljaar 2019-2020 in een leerplan maakt (bv. selectie van verdiepende doelen) meenemen naar een volgend schooljaar, zodat je het leerplan niet opnieuw volledig moet personaliseren?

Leerplannen worden gewoon overgenomen naar het volgende schooljaar. Je kan daar dan overbodige leerplannen verwijderen.

VORDERINGSTOOL

Kan je in de jaarvordering alles automatisch een week opschuiven, bv. wanneer een onderwerp door omstandigheden een week uitloopt.

Je zal moeten aangeven wat moet opschuiven, dus automatisch zal dat niet gebeuren. 

Kan je ook een jaarvordering maken voor de gemeenschappelijke leerplannen, bv. een overzicht van de projecten en daar de leerplandoelen in onderbrengen?

Daarvoor kun je gebruik maken van eigen doelenkaders.Je maakt dan bijvoorbeeld een doelenkader aan voor een project, waarna je aan dit project de doelen kunt koppelen.

--> handleiding eigen doelenkaders

Is er een optie in de jaarvordering om meerdere activiteiten in één keer te verschuiven?

Neen, die optie zit niet in LLinkid.

Zal je in de jaarvorderingstool (op termijn) ook met kleur kunnen werken, om bv. aan te geven of je met meetkunde/getallen … bezig bent?

Ja, op termijn zal dat zeker mogelijk zijn.