Evaluatie en studiebekrachtiging in het secundair onderwijs

Evalueren is observeren en vaststellingen doen. Tijdens een gesprek in de klas, bij groepswerk, tijdens leeractiviteiten waarbij de leerling zich bewust of onbewust bijstuurt, kortom tijdens het hele leerproces wordt voortdurend geëvalueerd. Elke interactie tussen leerling en leraar, tussen leerlingen onderling die plaatsgrijpt om het leren van de leerling te bevorderen is gebaseerd op een evaluatie van een waarneming, een proces of een product. Elk evaluatiebeleid omvat drie aspecten met eigen doelen: evalueren (observeren en/of vaststellingen doen), rapporteren (feedback geven) en delibereren (toekomstgericht attesteren en adviseren).

Documentatie