Erasmus+

Het Erasmus+ programma heeft drie sleutelacties: individuele leermobiliteit, samenwerking voor innovatie en goede praktijken en steun voor beleidshervorming.

UDEL 21 (Use Diversity to Enhance Learning in the 21st century) is een Erasmus+ KA2  project dat loopt van september 2015 tot augustus 2018. 

De belangrijkste doelen van dit project zijn: het ontwikkelen van een gemeenschappelijk kader rond diversiteit, het verzamelen van goede praktijken en voorbeelden en het ontwikkelen van “tools” die kunnen toegepast worden in de scholen van de partnerlanden. We willen ook professionalisering ontwikkelen om de competenties van de leraar als “diversiteit coach” te verhogen.

Tijdens het project willen we scholen en leraren ondersteunen op de volgende manier:

  • aanbieden van een Europees platform voor informatie, dialoog en uitwisseling van ervaringen op gebied van diversiteit.
  • promotie van sociale en culturele diversiteit en sensibilisering van leraren rond diversiteit en burgerschapszin van leerlingen.
  • aanbieden van in service training.
  • organisatie van netwerken in scholen.
  • professionalisering van leraren tot diversiteit coaches.

Onze partners zijn België Wallonië, Oostenrijk, Tsjechië, Slovenië en Italië. In totaal zullen 720 scholen op de een of andere manier participeren.

Meer informatie op http://www.udel21.eu