Eindejaarstoelage

Zowel gesubsidieerde als contractuele personeelsleden hebben recht op een eindejaarstoelage.

Meer informatie hierover vind je onder het thema Bezoldiging en vergoedingen.